Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2642/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2642/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO TỔNG CỤC THUẾ TẠM THỜI TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI THỪA THIÊN - HUẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cu t chức ca Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cu t chức ca Trường Nghiệp vụ thuế trực thuộc Tng cục Thuế;

Xét đề nghị của Tổng cc trưởng Tng cục Thuế, Cục trưng Cục Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ T chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Giao Tng cục Thuế (Phân hiệu tại Thừa Thiên - Huế thuộc Trường Nghiệp vụ Thuế) tạm thời tiếp nhận, quản lý cơ sở đào tạo tại Thừa Thiên - Huế.

Điu 2. Phân hiệu tại Thừa Thiên - Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Nghiệp vụ Thuế theo quy định tại Quyết định s 99/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có con dấu riêng, được mở tài khon tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điu 3. Tổng cục trưởng Tng cục Thuế quy định cụ thể về quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu tại Thừa Thiên - Huế theo đúng quy định ca pháp luật và phân cp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Giám đc Trường Nghip vụ Thuế và Th trưng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ (đ báo cáo);
- VP Đảng ủy, Công đoàn;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, V TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2642/QĐ-BTC ngày 14/12/2015 về giao Tổng cục Thuế tạm thời tiếp nhận, quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại Thừa Thiên - Huế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 75.101.211.110