Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2482/QĐ-UBND năm 2007 tạm thời điều chỉnh mức thu phí trông giữ đối với phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 2482/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Phạm Văn Tòng
Ngày ban hành: 06/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2482/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;
Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị giam giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Công văn số 478/HĐND-KT ngày 30/11/2007 của HĐND tỉnh về việc phúc đáp đề nghị tạm thời điều chỉnh mức thu phí trông giữ đối với các phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 21/4/2003 của UBND tỉnh về việc mức thu phí trông giữ đối với các phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1878/TC-NS ngày 15/11/2007, theo Công văn số 54/TT-BATGT ngày 01/11/2007 của Ban An toàn giao thông tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời điều chỉnh mức thu phí trông giữ đối với các phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 21/4/2003 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Xe đạp: 2.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Xe máy: 4.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Ô tô 04 chỗ ngồi: 15.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Ô tô từ trên 04 chỗ ngồi đến 24 chỗ ngồi : 20.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Ô tô trên 24 chỗ ngồi và xe tải dưới 10 tấn : 25.000 đồng/ngày, đêm/xe;

- Xe tải 10 tấn trở lên: 30.000 đồng/ngày, đêm/xe.

Điều 2. Giao Sở Tài chính xem xét, tổng hợp, bổ sung mức thu phí tại Điều 1 nói trên và các mức phí trông giữ, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật về giao thông khác, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2008 để có cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Mức thu phí này được áp dụng từ ngày 01/12/2007./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2482/QĐ-UBND năm 2007 tạm thời điều chỉnh mức thu phí trông giữ đối với phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.476
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234