Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2464/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung Quyết định 1440/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 2464/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 22/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2464/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1440/QĐ-UBND NGÀY 21/6/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt giá đất để trao đổi cho 02 dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn;

Căn cứ Quyết định 590/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập tổ công tác khảo sát giá đất thị trường để làm cơ sở thanh toán cho 02 dự án tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt giá đất để trao đổi cho 02 dự án sử dụng quỹ đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 656/TTr-STC ngày 15/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La như sau:

Phạm vi áp dụng: Các lô đất nằm trên trục tuyến đường đã xây dựng của dự án.

Điều 2. Các nội dung khác không bổ sung thực hiện theo Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn; các chủ đầu tư; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KTN - Hiệu 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2464/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung Quyết định 1440/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56