Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 232/2003/QĐ-UB thành lập Tổ chức Giám định tư pháp về thuế do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 232/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 17/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 232/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VỀ THUẾ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về Giám định tư pháp ;
Căn cứ Thông tư số 78/TT-QĐ ngày 26/01/1989 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về Giám định tư pháp ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phố tại công văn số 3831/CT-TTr-Đ5 ngày 09/4/2003, công văn số 6394/CT-TCCB ngày 12/6/2003; của Giám đốc Sở Tư pháp tại công văn số 1824/STP-BTTP ngày 12/8/2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 100/TCCQ ngày 21/8/2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Tổ chức Giám định tư pháp về thuế (trên cơ sở tách ra từ Tổ chức Giám định tư pháp kế toán-tài chính) trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Tổ chức giám định tư pháp về thuế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và gắn trong dự toán kinh phí của Cục Thuế thành phố.

Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm sắp xếp bố trí và hỗ trợ thuận lợi để Tổ chức Giám định tư pháp về thuế triển khai hoạt động theo quy định.

Điều 2. Tổ chức Giám định tư pháp về thuế có nhiệm vụ :

- Thực hiện tác nghiệp theo Pháp luật tố tụng, Nghị định số 117/HĐBT ngày 21/7/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về Giám định tư pháp; Thông tư số 78/TT-QĐ ngày 26/01/1989 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

- Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp và Cục Thuế thành phố.

- Đảm bảo chế độ bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan và chế độ báo cáo, lưu trữ, bảo mật theo quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức giám định tư pháp về thuế được quản lý và điều hành bởi một giám định viên trưởng, có 13 giám định viên.

Chức danh giám định viên trưởng, giám định viên đảm bảo theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định và do Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục thuế thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố.

Tổ chức giám định tư pháp về thuế, Cục thuế thành phố, Sở Tư pháp thành phố có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức giám định tư pháp về thuế trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; chế độ tiền lương và bồi dưỡng đối với giám định viên được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định có liên quan trước đây trái với quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố và các thành viên của Tổ chức giám định tư pháp về thuế có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Thường trực Thành Ủy  
- Thường trực HĐND. TP
- Thường trực UBND/TP
- Các Sở Ngành thành phố
- Tòa án nhân dân thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân TP
- Công an thành phố
- Sở Tài chánh-Vật giá TP
- Ban TCCQ/TP (2b)  
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TM-O)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 232/2003/QĐ-UB thành lập Tổ chức Giám định tư pháp về thuế do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.724

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141