Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2085/QĐ-TCT năm 2015 giải thể bộ phận kiểm tra nội bộ; bộ phận thanh tra tại Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 2085/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 28/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2085/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC GIẢI THỂ BỘ PHẬN KIỂM TRA NỘI BỘ; BỘ PHẬN THANH TRA TẠI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THUẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Công văn số 11245/BTC-TCCB ngày 17/8/2015 của Bộ Tài chính về việc giải thể bộ phận thanh tra, bộ phận kim tra nội bộ tại Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 109/QĐ-TCT ngày 24/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra nội bộ thuộc Vụ Kiểm tra nội bộ, Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bãi bỏ Điểm 5, Điều 1 Quyết định số 110/QĐ-TCT ngày 24/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định nhiệm vụ của các Phòng/bộ phận thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế và bãi bỏ Điểm 5, Mục II Quy định nhiệm vụ của các Phòng/bộ phận thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế ban hành theo Quyết định số 110/QĐ-TCT ngày 24/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ Quản tr, Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ, Vụ trưởng - Trưởng Đại diện Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ TCCB-BTC (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCCB, ĐD (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2085/QĐ-TCT năm 2015 giải thể bộ phận kiểm tra nội bộ; bộ phận thanh tra tại Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184