Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 198/2005/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định mức thu và quản lý thủy lợi phí ban hành theo Quyết định 54/2005/QĐ-UB do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 198/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 198/2005/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 17 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ QUẢN LÝ THUỶ LỢI PHÍ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2005/QĐ-UB NGÀY 07/3/2005 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04/4/2001;

- Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi;

- Tiếp theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu và quản lý thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Theo đề nghị của Văn phòng UBND Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi điều 6-chương II của quy định mức thu và quản lý thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005 của UBND Tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1- Đã quy định:

- Điều 6: Thuỷ lợi phí đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước, mặt nước, cảnh quan của công trình thuỷ lợi để phục vụ cho các mục đích không phải tưới tiêu.

- Tiết h-điều 6: Sử dụng hoặc khai thác cảnh quan của công trình thuỷ lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí, kinh doanh sân gôn, casino, nhà hàng: Mức thu bằng 12% tổng giá trị doanh thu.

2- Nay sửa đổi là:

- Điều 6: Thuỷ lợi phí đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước, mặt nước của công trình thuỷ lợi để phục vụ cho các mục đích không phải tưới tiêu.

- Tiết h-điều 6: Sử dụng công trình thuỷ lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí, kinh doanh sân gôn, casino, nhà hàng: Mức thu bằng 12% tổng giá trị doanh thu.

3- Các tiết a, b, c, d, e, g- điều 6 và các nội dung khác vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005 của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài Chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2005/QĐ-UB và nội dung sửa đổi tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; thủ trưởng các ban, ngành liên quan, các đơn vị khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và các hộ dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng căn cứ quyết định thi hành từ ngày ký./-

 

 

T.M UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198/2005/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định mức thu và quản lý thủy lợi phí ban hành theo Quyết định 54/2005/QĐ-UB do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.690

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146