Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1915/2012/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 1915/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 24/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1915/2012/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Thông báo số 181-KL/BCSĐ ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Thông báo Kết luận phiên họp tháng 9 năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 214/TTr-STC ngày 31 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

(Chi tiết Bảng giá có phụ lục kèm theo Quyết định)

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 và thay thế Quyết định số 806/2011/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 và Phụ lục số I của Quyết định số 508/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh về ban hành và sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản và Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

2. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 Quyết định này trong trường hợp có sự biến động tăng hoặc giảm 20% mức giá trở lên và có phát sinh loại tài nguyên khoáng sản mới chưa quy định mức giá trong Bảng giá này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

PHỤ LỤC

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1915/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh Hà Giang)

Stt

Loại tài nguyên, khoáng sản

Đơn vị tính

Giá tính thuế

I

Vật liệu xây dựng

 

 

1

Đá các loại

 

 

1.1

Đá hộc

đồng/m3

60.000

1.2

Đá 0,5 x 1

đồng/m3

85.000

1.3

Đá 1 x 2

đồng/m3

90.000

1.4

Đá 2 x 4

đồng/m3

68.000

1.5

Đá 4 x 6

đồng/m3

78.000

1.6

Đá 6 x 8

đồng/m3

68.000

1.7

Bột đá

đồng/m3

130.000

1.8

Đá xẻ ốp lát

đồng/m3

250.000

2

Sỏi

đồng/m3

80.000

3

Cát các loại

 

 

3.1

Cát vàng

đồng/m3

40.000

3.2

Cát đen

đồng/m3

50.000

3.3

Các loại cát khác

đồng/m3

35.000

4

Đất

 

 

4.1

Đất sét làm gạch ngói

đồng/m3

15.000

4.2

Đất làm thạch cao

đồng/m3

15.000

4.3

Các loại đất khác

đồng/m3

15.000

II

Nước

 

 

1

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt

đồng/m3

4.700

2

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước lọc đóng bình 20 lít

đồng/lít

1.000

3

Nước thiên nhiên sử dụng cho công nghiệp, xây dựng, khai khoáng

đồng/m3

750

III

Các loại khoáng sản

 

 

1

Mi ka

đồng/tấn

900.000

2

Khoáng sản kim loại nguyên khai

đồng/tấn

 

2.1

Quặng mangan

đồng/tấn

1.000.000

2.2

Quặng sắt

đồng/tấn

450.000

2.3

Quặng chì, kẽm

đồng/tấn

4.000.000

2.4

Quặng ăngtimon hàm lượng < 16%

đồng/tấn

8.000.000

2.5

Quặng ăngtimon hàm lượng từ 16% - 20%

đồng/tấn

10.000.000

2.6

Quặng ăngtimon hàm lượng từ 21% - 30%

đồng/tấn

18.000.000

2.7

Quặng ăngtimon hàm lượng > 30%

đồng/tấn

30.000.000

3

Khoáng sản kim loại (đã qua dây truyền sàng tuyển, phân loại nâng cao hàm lượng)

 

 

3.1

Tinh quặng mangan, hàm lượng Mn > 40%; Fe ≤ 10%

đồng/tấn

3.500.000

3.2

Tinh quặng mangan, hàm lượng Mn > 35 - 40%, Fe ≤ 15%

đồng/tấn

1.600.000

3.3

Tinh quặng mangan, hàm lượng > 25 - 35%, Fe ≤ 20%

đồng/tấn

900.000

3.4

Tinh quặng sắt, mangan, hàm lượng Mn > 15 - 25%, Fe > 25%

đồng/tấn

600.000

3.5

Tinh quặng sắt dạng bột, hàm lượng Fe ≤ 60%

đồng/tấn

1.000.000

3.6

Tinh quặng sắt dạng bột, hàm lượng Fe ≥ 60% - 65%

đồng/tấn

1.150.000

3.7

Tinh quặng sắt dạng bột, hàm lượng Fe >65%

đồng/tấn

1.400.000

3.8

Tinh quặng chì, hàm lượng > 50% trở lên

đồng/tấn

14.000.000

3.9

Tinh quặng kẽm, hàm lượng > 50%

đồng/tấn

8.000.000

3.10

Tinh quặng thiếc, hàm lượng 99,75%

đồng/tấn

320.000.000

3.11

Kim loại ăngtimon

đồng/tấn

220.000.000

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1915/2012/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.700
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78