Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp,khu kinh tế cửa khẩu và khu du lịch do Uỷ ban Nhân dân tỉnh An giang ban hành

Số hiệu: 18/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 19/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2006/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 19 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ KHU DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Ban Quản lý: Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế Cửa khẩu và Khu Du lịch tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và khu du lịch (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ các quyết định, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Ban Quản lý: Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế Cửa khẩu, Khu Du lịch tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và các tổ chức, cá nhân thuê đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

PHỤ LỤC 1

ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18 /2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: USD/m2/năm.

Phương thức thanh toán

tiền thuê đất

Khu CN Bình Long

(huyện Châu Phú)

Khu CN Bình Hòa

(huyện Châu Thành)

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 1

Vị trí 2

(Vị trí còn lại)

(Cặp bờ

sông Hậu)

(Vị trí

còn lại)

(Cặp trục đường KCN số 3)

- Trả hàng năm

0,450

0,300

0,350

0,300

- Trả trước 1 lần cho 05 năm

0,428

0,285

0,333

0,285

- Trả trước 1 lần cho 10 năm

0,405

0,270

0,315

0,270

- Trả trước 1 lần cho 15 năm

0,383

0,255

0,298

0,255

- Trả trước 1 lần cho 20 năm

0,360

0,240

0,280

0,240

- Trả trước 1 lần cho 30 năm trở lên

0,315

0,210

0,245

0,210

Ghi chú:

- Đơn giá cho thuê đất trên không bao gồm phí sử dụng hạ tầng.

- Phí sử dụng hạ tầng (chưa tính nước thải) được trả hàng năm là 0,20 USD/m2/năm

PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18 /2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: USD/m2/năm.

Phương thức thanh toán

tiền thuê đất

Khu Kinh tế Cửa khẩu Tịnh Biên

Khu Kinh tế Cửa khẩu

Vĩnh Xương

(chưa SLMB và CSHT)

Khu bảo thuế

Khu vui chơi giải trí (chưa có CSHT), cụm CN Xuân Tô

Cụm kho ngoại quan

Cụm

TM - DV

- Trả hàng năm

0,150

0,200

0,150

0,100

- Trả trước 1 lần cho 05 năm

0,143

0,190

0,143

0,095

- Trả trước 1 lần cho 10 năm

0,135

0,180

0,135

0,090

- Trả trước 1 lần cho 15 năm

0,128

0,170

0,128

0,085

- Trả trước 1 lần cho 20 năm

0,120

0,160

0,120

0,080

- Trả trước 1 lần cho 30 năm trở lên

0,105

0,140

0,105

0,070

Ghi chú:

- Đơn giá cho thuê đất trên đã bao gồm phí sử dụng hạ tầng.

- Đơn giá cho thuê đất ở Khu Kinh tế Cửa khẩu Vĩnh Xương: áp dụng chung cho cả khu bảo thuế và cụm TTCN Vĩnh Xương.

PHỤ LỤC 3

ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18 /2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: USD/m2/năm.

Phương thức thanh toán

tiền thuê đất

Khu du lịch Núi Cấm (Tịnh Biên)

phần trên núi

phần chân núi

- Trả hàng năm

0,200

0,390

- Trả trước 1 lần cho 05 năm

0,190

0,371

- Trả trước 1 lần cho 10 năm

0,180

0,351

- Trả trước 1 lần cho 15 năm

0,170

0,332

- Trả trước 1 lần cho 20 năm

0,160

0,312

- Trả trước 1 lần cho 30 năm trở lên

0,140

0,273

Ghi chú: Đơn giá cho thuê đất trên không bao gồm phí sử dụng hạ tầng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp,khu kinh tế cửa khẩu và khu du lịch do Uỷ ban Nhân dân tỉnh An giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.891

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34