Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1738/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung nội dung thanh tra theo Quyết định 1662/QĐ-UBND thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 - 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 1738/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1738/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1662/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2008 VỀ VIỆC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH THUẾ TỪ NĂM 2005 - 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Văn bản số 148/TTCP ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra ngành Thuế (kèm theo kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành Thuế);
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QuyẾt ĐỊnh:

Điều 1. Bổ sung nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của ngành Thuế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Thanh tra việc quản lí, sử dụng kinh phí, tài sản được Nhà nước giao tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2005 - 2007 (việc có liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kì này).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh thanh tra tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường; Cục trưởng Cục Thống kê; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp có tên tại mục đối tượng thanh tra của Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1738/QĐ-UBND năm 2008 bổ sung nội dung thanh tra theo Quyết định 1662/QĐ-UBND thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 - 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66