Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định số 1723/QĐ-UBND cấp kinh phí cấp bù do miễn, giảm thủy lợi phí (đợt 2) năm 2013 cho các đơn vị quản lý, khai thác thủy nông của tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1723/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Thị Thu Hồng
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP KINH PHÍ CẤP BÙ DO MIỄN, GIẢM THỦY LỢI PHÍ (ĐỢT 2) NĂM 2013 CHO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, KHAI THÁC THỦY NÔNG CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 273/TTr-STC-NS ngày 29/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung kinh phí cấp bù do miễn, giảm thủy lợi phí (đợt 2) năm 2013 cho các địa phương và đơn vị như sau:

1. Thành phố Quy Nhơn : 1.100.000.000 đồng

2. Thị xã An Nhơn : 2.300.000.000 đồng

3. Huyện Tuy Phước : 2.200.000.000 đồng

4. Huyện Tây Sơn : 3.230.000.000 đồng

5. Huyện Phù Cát : 4.200.000.000 đồng

6. Huyện Phù Mỹ : 5.430.000.000 đồng

7. Huyện Hoài Ân : 4.580.000.000 đồng

8. Huyện Hoài Nhơn : 4.500.000.000 đồng

9. Huyện Vân Canh : 610.000.000 đồng

10. Huyện Vĩnh Thạnh : 930.000.000 đồng

11. Huyện An Lão : 900.000.000 đồng

12. Công ty TNHH KTCT thủy lợi: 13.938.000.000 đồng

Tổng cộng: 43.918.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ, chín trăm mười tám triệu đồng).

Nguồn kinh phí: Nguồn cấp bù thủy lợi phí năm 2013 đã được bố trí tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chuyển kinh phí nêu tại Điều 1 các địa phương và đơn vị.

Sau khi Trung ương thông báo chính thức số bổ sung kinh phí do miễn giảm thủy lợi phí năm 2013 theo mức thu quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình UBND tỉnh quyết định cấp tiền phần kinh phí chênh lệch còn thiếu so với mức quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Căn cứ diện tích tưới nước, tiêu nước và cấp nước được miễn, giảm thủy lợi phí của các đơn bị quản lý thủy nông trực thuộc, giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định cấp kinh phí cấp bù thủy lợi phí(đợt 2) năm 2013 cho các đơn vị thủy nông trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn các đơn vị thủy nông sử dụng nguồn kinh phí nêu trên theo quy định của Trung ương và tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH KTCT thủy lợi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 1723/QĐ-UBND cấp kinh phí cấp bù do miễn, giảm thủy lợi phí (đợt 2) năm 2013 cho các đơn vị quản lý, khai thác thủy nông của tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.159

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242