Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 155/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 26/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THU HỒI, CHUYỂN GIAO QUYỀN TỔ CHỨC THU, NỘP PHÍ GIAO THÔNG MỘT CHIỀU QUA CẦU BÌNH TRIỆU 2 CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;
Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;
Căn cứ Công văn số 1647/CP-CN ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ cho phép chấm dứt hợp đồng dự án đầu tư B.O.T Cầu đường Bình Triệu 2;
Căn cứ Nghị quyết số 48/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp lần thứ 14 khóa VI từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 01 năm 2004;
Căn cứ Hợp đồng đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) Cầu đường Bình Triệu 2 ký kết ngày 25 tháng 11 năm 2001 giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Bộ Giao thông Vận tải);
Căn cứ các Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2006 và Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2;
Xét đề nghị của Sở Giao thông - Công chính (Công văn số 2479/SGTCC-GT ngày 23 tháng 10 năm 2006 và Biên bản họp ngày 15 tháng 9 năm 2006),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi, chuyển giao quyền tổ chức thu phí một chiều qua cầu Bình Triệu 2 của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2006.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm bàn giao - tiếp nhận quyền tổ chức thu, nộp phí và toàn bộ tài sản hiện có tại Trạm thu phí một chiều qua cầu Bình Triệu 2 theo quy định hiện hành của Nhà nước, dưới sự chứng kiến của Sở Tài chính và Sở Giao thông - Công chính thành phố, đảm bảo cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố tiếp nhận, duy trì và bắt đầu tổ chức thu, nộp phí đúng thời điểm quy định tại Điều 1.

Điều 3. Việc tổ chức thu, nộp phí của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện dưới hình thức thu hộ cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài chính và Tổ Đàm phán dự án của thành phố làm các thủ tục cần thiết về thanh toán chi phí đã đầu tư dự án B.O.T Cầu đường Bình Triệu 2 và các chi phí hỗ trợ liên quan khác cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 theo nội dung Biên bản chuyển giao dự án và quyền thu phí đã được ký kết ngày 15 tháng 9 năm 2006 giữa Tổ Đàm phán thành phố và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5.

Điều 5. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh in ấn, tổ chức thu, nộp phí đúng thời gian quy định.

Điều 6. Các quy định khác về tổ chức thu, nộp phí (đối tượng và mức thu, các đối tượng được miễn giảm thu, kê khai, hạch toán thu, nộp phí, quản lý và sử dụng phí thu được…) được giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2006 và Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở - ban - ngành thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 155/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 về việc thu hồi, chuyển giao quyền tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.688

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!