Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 146/1999/QĐ.UBNDT điều chỉnh bảng giá thu một phần viện phí kèm theo Quyết định 140/1999/QĐ.UBNDT do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 146/1999/QĐ.UBNDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Duy Tân
Ngày ban hành: 26/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/1999/QĐ.UBNDT

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 140/1999/QĐ.UBNDT, NGÀY 04/10/1999 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Nghị định số 95/CP, ngày 27/08/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Thông tư Liên bộ số 14/TTLB, ngày 30/09/1995 của Liên Bộ Y tế- Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ, về việc hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điều chỉnh và bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 140/1999/QĐ.UBNDT, ngày 04/10/1999, cụ thể như sau:

a. Điều chỉnh:

Điểm 4 và 9, mục sản phụ khoa, phần C:

ĐVT: đồng

STT

Các dịch vụ

Quyết định 140/1999/QĐ.UBNDT

Điều chỉnh mới

BV tỉnh

BV huyện

TYT xã

BV tỉnh

BV huyện

TYT xã

4

Sanh giác hút, sanh ngôi ngược khó, sanh chỉ huy

80.000

70.000

 

180.000

170.000

 

9

Sanh thường

150.000

150.000

100.000

100.000

80.000

60.000

b. Bổ sung thêm đối với:

ĐVT: đồng

Dịch vụ

BV tỉnh

BV huyện

TYT xã

Test HIV nhanh

30.000

30.000

 

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chánh - Vật giá, Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị, các cơ sở khám chữa bệnh hệ thống y tế nhà nước và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày 01/11/1999.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- VP. Chính phủ ( Hà Nội )
và Vụ Địa phương II ( TP.HCM ),
- Bộ Y tế,
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh,
- CT & các PCT UBND tỉnh,
- Lưu VP UBND tỉnh
(HC - NC - LT)

TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146/1999/QĐ.UBNDT điều chỉnh bảng giá thu một phần viện phí kèm theo Quyết định 140/1999/QĐ.UBNDT do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57