Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/1999/QĐ.UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Đức Thăng
Ngày ban hành: 22/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/1999/QĐ.UB

Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU SỰ NGHIỆP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VĂN HÓA - THỂ THAO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/03/1996 và luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật ngân sách nhà nước sô 06/QH 10 ngày 20/05/1998;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại Tờ trình số 03/TC-VG ngày 08/01/1999 về việc đề nghị mức thu sự nghiệp đối với các dịch vụ văn hóa thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu sự nghiệp đối với các dịch vụ văn hóa-thể thao như sau:

I. Mức thu:

A. Đối với nhà luyện tập thể dục thể thao:

1. Giá vé vào cửa xem các giải thi đấu thể dục thể thao cho mọi đối tượng (tùy theo tính chất từng giải)

- Giá vé tối thiểu: 2.000đ/vé/người/lượt

- Giá vé tối đa: 5.000đ/vé/người/lượt

2. Giá vé tháng cho người luyện tập bóng bàn:

(có bàn, lưới, tính 2 giờ/ngàỵ) 50.000đ/người/tháng

3. Thuê bàn bóng luyện tập (có bàn lưới):

- Luyện tập ban ngày không sử dụng điện chiếu sáng: 5.000đ/bàn/gìờ

- Luyện tập ban đêm có sử dụng điện chiếu sáng: 16.000đ/bàn/giờ

4. Thuê sân cầu lông luyện tập (có sân, lưới):

- Luyện tập ban ngày không sử dụng điện chiếu sáng: 8.000đ/sân/giờ

- Luyện tập ban đêm có sử dụng điện chiếu sáng: 16.000đ/sân/giờ

5. Thuê toàn bộ nhà luyện tập thể dục thể thao có sân, bàn, lưới, Cầu môn:

- Luyện tập ban ngày không sử dụng điện chiếu sáng: 300.000đ/ngày

- Luyện tập buổi tối có sử dụng điện chiếu sáng: (quy định một tối là 4 giờ) 300.000đ/tối

6. Dịch vụ trông xe:

- Xe ô tô 30 chỗ ngồi trở xuống: 7.000đ/xe

- Xe ô tô trên 30 chỗ ngồi: 10.000đ/xe

-Xe máy: l.000đ/xe

- Xe đạp: 500đ/xe

7. Đối tượng miễn thu: miễn thu từ mục 2 đến mục 5 cho các trường hợp sau:

- Học sinh được ngành chuyên môn tuyển chọn váo các lớp năng khiếu thể dục, thể thao.

- Các giải thể dục thể thao ghi trong kế hoạch hoạt động thể dục thể thao hàng năm của ngành văn hoá thông tin - thể thao.

B. Rạp đa năng Sa Pa:

1. Giá vé chiếu phim VIDIO cho mọi đối tượng: 1.000đ/vé

2. Giá vé chiếu phim nhựa cho mọi đối tượng: 3.000đ/vé

3. Giá vé biểu diễn văn nghệ nghiệp dư cho mọi đối tượng: 3.000đ/vé

4. Giá vé biểu diễn nghệ thuật, xiếc... chuyên nghiệp:

- Giá vé tối đa:

+ Người lớn: 20.000đ/vé

+ Trẻ em: 15.000đ/vé (Đơn vị biểu diễn phải trả phí cho đơn vị quản lý rạp 30% trên tổng doanh thu từng buổi biểu diễn)

5. Cho thuê rạp đa năng Sa Pa:

- Các hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sa Pa:

+Thu tiền điện, nước, vệ sinh môi trường: 200.000đ/ngày

+ Sử dụng buổi tối: 50.000đ/tối

- Cho thuê các hội nghị khác: 700.000đ/ngày (Các mức thu trên chỉ bao gồm phông chính, trang âm, vệ sinh, điện)

II. Quản lý và sử dụng:

Nguồn thu được nộp 100% vào ngân sách, các khoản chi phí phục vụ cho công tác thu Sở Tài chính tính toán thống nhất với đơn vị tổ chức thu trong dự toán thu ngân sách hàng năm.

Khi thu các đơn vị phải sử dụng chứng từ thu do ngành thuế phát hành, phải mở sổ sách theo dõi việc thu, nộp và sử dụng, lập báo cáo quyết toán tháng, quý, năm theo chế độ hiện hành.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính vật giá hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng cục Thuế, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao, Giám đốc trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết đinh thi hành.

Quyết đinh có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/1999/QĐ.UB ngày 22/01/1999 quy định mức thu sự nghiệp đối với các dịch vụ văn hóa - thể thao do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.210.223.150