Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2006/QĐ-UBND Quy định lộ trình thực hiện và quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 129/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 18/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án vốn đối ứng và thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn của Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2323/TTr-STC-TCDN ngày 27/11/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định lộ trình thực hiện và quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải giai đoạn 2007 - 2013 cụ thể như sau:

1. Đơn vị thu phí: Công ty Cấp thoát nước Bình Định.

2. Đồng tiền thu phí: VND.

3. Chứng từ thu phí: Theo hóa đơn tiền nước.

4. Tỷ lệ để lại cho Công ty Cấp thoát nước Bình Định: 100%.

5. Quản lý, sử dụng tiền thu phí: Công ty Cấp thoát nước Bình Định thực hiện việc quản lý và sử dụng tiền thu phí phục vụ cho công tác thoát nước đô thị theo đúng các quy định tài chính hiện hành.

6. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2007 và được điều chỉnh theo từng năm phù hợp với lộ trình thu phí nước thải.

7. Lộ trình thu phí:

ĐVT: đồng

Đối tượng nộp phí nước thải (đồng/m3 nước sạch)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

- Hộ gia đình

200

350

500

700

1.000

1.300

1.500

- Cơ quan hành chính sự nghiệp

300

600

1.200

1.800

2.400

3.000

3.400

- Hợp đồng Sản xuất vật chất

500

900

1.800

2.700

3.500

4.400

5.000

- Hợp đồng Kinh doanh dịch vụ

600

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Cấp thoát nước Bình Định tổ chức triển khai thực hiện và quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải giai đoạn 2007 - 2013 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 146/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Bình Định, Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2006/QĐ-UBND Quy định lộ trình thực hiện và quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.621

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214