Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2001/QĐ-UB về việc thực hiện thu tiền thoát nước trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 10/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 09/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:  10/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THU TIỀN THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch Bộ Xây dựng - Ban Vật giá Chính phủ số 03/1999/TTLT-BXD-BVGCP ngày 16/6/1999 về việc Hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn ;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chánh-Vật giá, Giao thông công chánh tại công văn số 01/CV-LS ngày 10/01/2001 về việc trình phương án thu tiền thoát nước ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chấp thuận cho Sở Giao thông công chánh – Công ty Cấp nước thành phố được tổ chức thu tiền thoát nước đối với tất cả các đối tượng sử dụng nước máy, để bổ sung vốn cho ngân sách phục vụ yêu cầu đầu tư và duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố.

Việc thu tiền thoát nước được thực hiện từ ngày 01/7/2001.

Điều 2.- Giá tiền thoát nước được tính theo số lượng m3 nước sạch tiêu thụ (tính theo hóa đơn hàng tháng của Công ty Cấp nước thành phố) và theo tỉ lệ 12% giá bán nước máy tính đúng tính đủ. Cụ thể là : 264 đồng/m3.

Điều 3.- Công ty Cấp nước thành phố chịu trách nhiệm thu đúng, thu đủ các khoản thu quy định tại Điều 2 căn cứ theo hóa đơn tiền cấp nước. Khoản tiền thu thoát nước là một mục riêng trong hóa đơn tiền cấp nước (tách riêng các khoản thuế của giá cấp nước và giá thoát nước) và được thực hiện theo từng kỳ phát hành hóa đơn tiền cấp nước.

Toàn bộ số tiền thoát nước thu được sẽ chuyển vào tài khoản tiền thoát nước riêng mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Sở Tài chánh-Vật giá làm chủ tài khoản. Sở Tài chánh-Vật giá có trách nhiệm đôn đốc, quản lý và kiểm tra việc thu tiền thoát nước.

Nguồn thu tiền thoát nước không nằm trong doanh thu kinh doanh của Công ty Cấp nước. Cục Thuế thành phố không lập thủ tục thu thuế đối với nguồn thu trên.

Công ty Cấp nước lập kế hoạch thu phí và tổ chức thực hiện thông qua Sở Giao thông công chánh và Sở Tài chánh-Vật giá, trình Ủy ban nhân dân thành phố xét quyết định chi phí hành thu. Định kỳ hàng năm Công ty Cấp nước báo cáo kết quả thu tiền thoát nước cho Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chánh-Vật giá và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Giao cho Giám đốc Sở Giao thông công chánh phối hợp Sở Tài chánh- Vật giá hướng dẫn thực hiện quyết định này và tổ chức tuyên truyền giải thích cho nhân dân.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông công chánh, Sở Tài chánh-Vật giá, Cục Thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Giám đốc Công ty Cấp nước thành phố, Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các đối tượng sử dụng nước máy trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
 - Như điều  
- Văn phòng Chính phủ   
- Bộ Xây dựng - Bộ Tài chánh
- Ban Vật giá Chính phủ
- TT/TU - TT/HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- UBMTTQ thành phố
- Ngân hàng Thế giới (63, Lý Thái Tổ-Hà Nội)
- Các Cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình
- VPUB : Các PVP, các Tổ NCTH, ĐT (3b)  
- Lưu(ĐT)  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2001/QĐ-UB về việc thực hiện thu tiền thoát nước trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.063

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115