Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2000/QĐ-UB về mức thu học phí các trường Trung học chuyên nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quản lý do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 08/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 28/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:08/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT. Bộ GD&ĐT - TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại công văn số 126/TTr-STCVG ngày 17/1/2000;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Quy định mức thu học phí trong các trường Trung học chuyên nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quản lý như sau:

STT

Tên trường, ngành học

Mức thu (đồng/học sinh/tháng và thu trong 10 tháng)

Hệ chính quy

Hệ mở rộng

1

Trường Trung học kinh tế

50.000

80.000

2

Trường TH Thương mại du lịch

50.000

80.000

3

Trường TH Nông nghiệp

 

 

 

- Ngành kinh tế, quản lý đất đai

20.000

30.000

 

- Ngành chăn nuôi, thú y, cơ khí thuỷ lợi, trồng trọt, bảo vệ thực vật

15.000

30.000

4

Trường Trung học xây dựng

30.000

-

Điều 2: Ngoài khoản thu học phí trên đây và các khoản thu được quy định trong Quyết định số 3342/QĐ-UB ngày 18/8/1998 của UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường có tên tại Điều 1 không được thu thêm bất cứ một khoản thu nào khác; việc thu và chi đối với khoản thu học phí nói trên phải tuân theo những quy định trong Quyết định số 3341/QĐ-UB ngày 18/8/1998 của UBND Thành phố và theo hướng dẫn số 3794/LN/TCVG-GDĐT-KBNN ngày 26/8/1998 của liên ngành Tài chính Vật giá - Giáo dục và Đào tạo - Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2000; Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính Vật giá, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Hiệu trưởng các trường Trung học: Kinh tế, Thương mại du lich, Nông nghiệp, Xây dựng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2000/QĐ-UB về mức thu học phí các trường Trung học chuyên nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quản lý do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.552

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74