Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2001/QĐ-UB về thu tiền sử dụng đất khi giao đất làm nhà ở giãn dân tại khu dân cư nông thôn thuộc các huyện thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 04/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 12/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIAO ĐẤT LÀM NHÀ Ở GIÃN DÂN TẠI KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC CÁC HUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ- CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 của UBND Thành phố về khung giá các loại đất;
Căn cứ Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 17/9/1998 của UBND Thành phố về trình tự, thủ tục giao đất làm nhà ở giãn dân khu dân cư nông thôn;
Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính- Vật giá, Địa chính- Nhà đất, Cục thuế tại Tờ trình số 3788/TTLN- STCVG ngày 20/11/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định về việc thu tiền sử dụng đất khi giao đất làm nhà ở giãn dân tại khu dân cư nông thôn như sau:

a/ Phương pháp xác định tiền sử dụng đất.

- Giá đất để tính tiền sử dụng đất là giá đất ở, đất xây dựng công trình được quy định tại Quyết định 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 của UBND Thành phố.

- Hạn mức đất ở khi giao đất giãn dân được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 17/9/1998 của UBND Thành phố.

- Tiền sử dụng đất được xác định bằng: Giá tính tiền sử dụng đất X Diện tích đất ( tính bằng M2 ) thực tế được giao.

b/ Mức thu tiền sử dụng đất:

Đối với diện tích đất được giao trong hạn mức, thu 40% tiền sử dụng đất; Đối với diện tích đất được giao vượt hạn mức ( nếu có ), thu 100% tiền sử dụng đất.

c/ Đối tượng được áp dụng:

Là các cá nhân, hộ gia đình được giao đất làm nhà ở giãn dân theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 17/9/1998 của UBND Thành phố.

d/ Phạm vi và thời hiệu thực hiện.

- Các trường hợp được UBND Thành phố quyết định phê duyệt kế hoạch giao đất làm nhà ở giãn dân kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2000 (ngày Nghị định số 38/2000/NĐ- CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

- Các trường hợp được UBND Thành phố quyết định phê duyệt kế hoạch giao đất làm nhà ở giãn dân trước ngày Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất, nay phải nộp theo quy định tại quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định ban hành trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2001/QĐ-UB về thu tiền sử dụng đất khi giao đất làm nhà ở giãn dân tại khu dân cư nông thôn thuộc các huyện thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125