Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Tăng Văn Phả
Ngày ban hành: 27/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 27 tháng 01 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT

V/V MỨC THU HỌC PHÍ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP LÀM CĂN CỨ ĐỂ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP KINH PHÍ CHO TRƯỜNG DO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN THU PHÍ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Khoá XV, kỳ họp thứ 2
(ngày 26 đến ngày 27/01/2000)

Căn cứ điều 13 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-TTg, ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 66/TTLT/BGD-ĐT và BTC ngày 26/12/1998 của Bộ Giáo dục đào toạ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm;

Sau khi xem xét và thảo luận báo cáo, tờ trình số 16 ngày 14/01/2000 của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

I. HĐND tỉnh nhất trí mức thu học phí của học sinh, sinh viên trường CĐSP làm căn cứ để Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí cho trường do thực hiện chế độ miễn thu học phí như sau:

1. Hệ cao đẳng sư phạm định mức học phí : 80.000đ/tháng/hs

2. Hệ Trung học sư phạm định mức học phí : 40.000đ/tháng/hs

Trên cơ sở mức thu học phí và chỉ tiêu tuyển sinh được UBND tỉnh và Bộ Giáo dục – Đào tạo duyệt; UBND tỉnh cấp hỗ trợ ngân sách để đảm bảo hoạt động của nhà trường; khoản ngân sách hỗ trợ được tính trong dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm.

II. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XV kỳ họp thứ hai ngày 27/01/2000./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH
- Chính phủ
- Ban thường vụ tỉnh uỷ
- UBND, UBMTTQ tỉnh
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI
- HĐND, UBND các huyện, thị
Lưu VT HĐND 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Tăng Văn Phả

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 27/01/2000 về mức thu học phí của học sinh, sinh viên trường cao đẳng sư phạm làm căn cứ để Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí cho trường do thực hiện chế độ miễn thu phí do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.770

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43