Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 30-CP năm 1962 quy định việc khen thưởng những người có công giúp cơ quan Thuế tìm ra những vụ gian lậu thuế do Hội đồng chính phủ ban hành

Số hiệu: 30-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 24/02/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 1962 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP CƠ QUAN THUẾ TÌM RA NHỮNG VỤ GIAN LẬU THUẾ

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Xét Thông tư số 427-TTg ngày 18-12-1954 ban hành thuế doanh nghiệp và các Nghị định số 421-TTg , 423-TTg, 425-TTg ngày 18-12-1954, số 541-TTg ngày 26-05-1955, số 563-TTg ngày 31-07-1955, số 661-TTg ngày 12-01-1956 ban hành các điều lệ tạm thời về thuế sát sinh, thuế buôn chuyến, thuế hàng hóa, thuế kinh doanh nghệ thuật, thuế lợi tức doanh nghiệp, thuế thổ trạch, đến nay có một số điều khoản về việc thưởng tiền không còn thích hợp nữa;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 08-02-1962;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay bãi bỏ:
- Điều 14 Thông tư số 427-TTg ngày 18-12-1954 về thuế doanh nghiệp;

- Điều 9 điều lệ tạm thời về thuế sát sinh ban hành ngày 18-12-1954;

- Điều 14 điều lệ tạm thời về thuế buôn chuyến ban hành ngày 18-12-1954;

- Điều 14 điều lệ tạm thời về thuế hàng hóa ban hành ngày 18-12-1954;

- Điều 9 điều lệ tạm thời về thuế kinh doanh nghệ thuật ban hành ngày 26-5-1955;

- Điều 23 điều lệ tạm thời về thuế lợi tức doanh nghiệp ban hành ngày 31-07-1955;

- Điều 19 điều lệ tạm thời về thuế thổ trạch ban hành ngày 12-01-1956;

Quy định việc thưởng tiền cho những người có công giúp cơ quan thuế tìm ra những vụ gian lậu thuế.

Điều 2. – Những người có công giúp cơ quan Tài chính tìm ra những vụ gian lậu về thuế công thương nghiệp có thể được khen thưởng theo chế độ khen thưởng chung.

Điều 3. - Nghị định này bắt đầu thi hành từ ngày công bố.

Điều 4. – Những quy định trước trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5. – Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 30-CP năm 1962 quy định việc khen thưởng những người có công giúp cơ quan Thuế tìm ra những vụ gian lậu thuế do Hội đồng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.979
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123