Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1570/QĐ-TCHQ giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty cổ phần ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1570/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 31/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1570/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIÁ TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY CP ÔTÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
(Địa chỉ: KCN Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004; số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ hồ sơ vụ việc liên quan đến nội dung khiếu nại:

- Công văn số 310/CV-XNK ngày 04/07/2011 của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam về việc khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 574/QĐ-GQKN ngày 16/06/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đối với trị giá tính thuế mặt hàng xe ô tô 05 chỗ hiệu Hyundai I20, tay lái trái, động cơ xăng, dung tích 1.4L, số tự động, mới 100% do Ấn Độ sản xuất năm 2011 nhập khẩu tại các tờ khai số 4683, 4684/NKD/C03E ngày 14/03/2011; số 5273, 5296/NKD/C03E ngày 21/03/2011 theo Thông báo số 1524/TB-HQHP ngày 06/04/2011; Tờ khai số 6300/NKD/C03E ngày 04/04/2011 theo Thông báo số 1677/TB-HQHP ngày 14/04/2011; Tờ khai số 6890/NKD/C03E ngày 13/04/2011 theo Thông báo số 1861/TB-HQHP ngày 22/04/2011; Tờ khai số 7639, 7643/NKD/C03E ngày 21/04/2011 theo Thông báo số 1945/TB-HQHP ngày 27/04/2011 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

- Báo cáo số 3228/HQHP-TXNK ngày 18/07/2011 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và hồ sơ kèm theo.

Xem xét việc kiểm tra và xác định trị giá, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 574/QĐ-GQKN ngày 16/06/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thì:

1- Việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ôtô 05 chỗ hiệu Hyundai I20, tay lái trái, động cơ xăng, dung tích 1.4L, số tự động, mới 100% do Ấn Độ sản xuất năm 2011 nhập khẩu tại 08 tờ khai nêu trên được thực hiện theo Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

2- Về cơ sở nghi vấn: Việc xác định dấu hiệu nghi vấn về mức giá của Cục Hải quan TP Hải Phòng là phù hợp với quy định tại tiết b.4.3 điểm 1.3.3.2 khoản 1 Điều 24 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính do mức giá khai báo thấp hơn mức giá của mặt hàng giống hệt có trong Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục.

3- Về cơ sở bác bỏ trị giá khai báo: Việc bác bỏ trị giá khai báo là phù hợp với quy định tại tiết c điểm 4.4.1.3 khoản 4 Điều 26 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính do trong quá trình tham vấn Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam không làm rõ được nghi vấn của cơ quan Hải quan về mức giá khai báo.

4- Về cơ sở thông tin và phương pháp xác định lại trị giá tính thuế:

- Đối với 05 tờ khai số 4683, 4684/NKD/C03E ngày 14/03/2011; số 5273, 5296/NKD/C03E ngày 21/03/2011; số 6300/NKD/C03E ngày 04/04/2011: Việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xác định trị giá theo phương pháp 6 do không có dữ liệu hàng hóa giống hệt, hàng hóa tương tự trong phạm vi 60 ngày, không có dữ liệu để xác định theo phương pháp 4, phương pháp 5 là đúng quy định tại Thông tư số 205/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu để xác định trị giá đối với 05 tờ khai nêu trên là chưa phù hợp với hàng thực nhập do:

+ Chưa xem xét đến sự khác biệt của xe Hyundai Accent so với hàng được xác định giá là xe Hyundai I20.

+ Chưa xem xét đến yếu tố cấp độ thương mại, số lượng hàng nhập khẩu.

- Đối với 03 tờ khai số 6890/NKD/C03E ngày 13/04/2011; số 7639, 7643/NKD/C03E ngày 21/04/2011: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã sử dụng phương pháp suy luận để xác định trị giá tính thuế trên cơ sở thông tin dữ liệu giá có sẵn của mặt hàng giống hệt đã được chấp nhận trị giá khai báo nhưng chưa xem xét đầy đủ các điều kiện về cấp độ thương mại, số lượng của các lô hàng nhập khẩu là chưa phù hợp với nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

5- Việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là đúng theo trình tự, thẩm quyền và thời gian quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chưa xem xét đến cơ sở dữ liệu dùng để xác định giá so với hàng thực nhập đồng thời dẫn chiếu sai ngày tháng đăng ký của tờ khai số 6300/NKD ngày 04/04/2011 tại Thông báo số 1677/TB-HQHP ngày 14/04/2011 và tờ khai số 6890/NKD ngày 13/04/2011 tại Thông báo số 1861/TB-HQHP ngày 22/04/2011.

Như vậy, khiếu nại của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam đối với mặt hàng xe 05 chỗ hiệu Hyundai I20, tay lái trái, động cơ xăng, dung tích 1.4L, số tự động, mới 100% do Ấn Độ sản xuất năm 2011 nhập khẩu tại 08 tờ khai nêu trên là có cơ sở.

Từ những căn cứ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số 574/QĐ-GQKN ngày 16/06/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng giải quyết khiếu nại lần đầu trị giá tính thuế của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam và Thông báo số 1677/TB-HQHP ngày 14/04/2011, Thông báo số 1861/TB-HQHP ngày 22/04/2011 đối với mặt hàng xe ôtô 05 chỗ hiệu Hyundai I20, tay lái trái, động cơ xăng, dung tích 1.4L, số tự động, mới 100% do Ấn Độ sản xuất năm 2011 nhập khẩu theo các tờ khai số 4683, 4684/NKD ngày 14/03/2011; số 5273, 5296/NKD ngày 21/03/2011; số 7639, 7643/NKD ngày 21/04/2011; số 6300/NKD ngày 04/04/2011; số 6890/NKD ngày 13/04/2011 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do việc sử dụng dữ liệu giá chưa phù hợp với hàng thực nhập theo quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ các thông tin dữ liệu giá có sẵn của mặt hàng giống hệt, tương tự tại thời điểm xác định trị giá, các yếu tố ảnh hưởng đến trị giá của các lô hàng nhập khẩu để xác định giá tính thuế các lô hàng nhập khẩu theo các tờ khai nêu trên theo đúng nguyên tắc, trình tự, phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định giải quyết khiếu nại này, nếu Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký; Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Thanh tra Tổng cục (để biết);
- Lưu: VT, Cục TXNK-TG (05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1570/QĐ-TCHQ giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty cổ phần ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.716

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174