Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 01/VGCP về việc quản lý giá, bình ổn giá khi thực hiện các Luật thuế mới do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Số hiệu: 01/VGCP Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Ban Vật giá Chính phủ Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 02/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 01/VGCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 1999

 

CÔNG ĐIỆN

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ điện:

Kính gửi:

Đồng kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Tài chính-Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Các Bộ: Tài chính, Thương mại, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

Thi hành Chỉ thị số 41/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Vật giá Chính phủ đã ban hành Thông tư số 09/1998/TT/BVGCP hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá khi thực hiện các Luật thuế mới.

Ban Vật giá Chính phủ yêu cầu ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính - Vật giá và các Sở có liên quan ở địa phương thực hiện ngay một số việc sau đây:

1 - Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ khi thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng không được điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá (kể cả hàng hóa, dịch vụ do địa phương định giá) trong 6 tháng đầu năm 1999. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền tự định giá của cơ sở sản xuất kinh doanh thì giữ mức giá đã hình thành cuối năm 1998. Những ngày vừa qua trên thị trường đã có hiện tượng nâng giá bán một số hàng hóa, dịch vụ. Đề nghị, cần kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời.

2 - Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh niêm yết giá và tăng cường kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá, bán theo giá niêm yết:

- Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá thì phải niêm yết đúng giá do Nhà nước quy định (giá này đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) và phải bán đúng giá đã niêm yết.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền tự định giá của cơ sở sản xuất kinh doanh thì phải niêm yết giá do doanh nghiệp tự định tại thời điểm cuối năm 1998 (giá này đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng). Doanh nghiệp không được bán cao hơn giá niêm yết và mua thâp hơn giá niêm yết.

Ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng lấy giá bán cuối năm 1998 cộng thêm thuế giá trị gia tăng làm giá bán cho người tiêu dùng.

Doanh nghiệp vi phạm quy định trên đây tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định hiện hành.

3 - Sở Tài chính - Vật giá theo dõi diễn biến giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa tại thị trường địa phương trong những ngày đầu thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đặc biệt là hàng hóa dịch vụ thuộc nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và đời sống, báo cáo kịp thời hàng ngày về ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và Ban Vật giá Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong qúa trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, phải phản ảnh kịp thời về Ban Vật giá Chính phủ để có biện pháp xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các đơn vị trực thuộc BVGCP
- Lãnh đạo Ban (3b)
- Phòng Thư ký
- Lưu: + Vụ TH (5b) + VP. Ban VGCP

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 01/VGCP về việc quản lý giá, bình ổn giá khi thực hiện các Luật thuế mới do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66