Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 34/1998/TT-BTC of March 21, 1998, guiding the supplement to Circular No. 42-TC/TCT of June 1st, 1995 on registration fees

Số hiệu: 34/1998/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 21/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 34/1998/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 42 TC/TCT NGÀY 1/6/1995 VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Thi hành Nghị định số 193/CP ngày 29/12/1994 của Chính phủ quy định về Lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 42 TC/TCT ngày 1/6/1995 về lệ phí trước bạ đối với các đối tượng thuộc diện ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

Qua thời hạn thực hiện và để phù hợp với quy định của Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 42 TC/TCT ngày 1/6/1995 như sau:

1. Bổ sung điểm 1c Thông tư số 42 TC/TCT ngày 1/6/1995 về đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy các loại đối với:

Nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự nước ngoài, viên chức các Tổ chức quốc tế liên Chính phủ được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam.

Các đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ quy định tại điểm 1c Thông tư số 42 TC/TCT ngày 1/6/1995 và điểm này phải là những đối tượng được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc các cơ quan Ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao uỷ quyền cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh công vụ.

2. Điểm 1c Thông tư số 42 TC/TCT quy định các đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ phải có xác nhận của Bộ Ngoại giao (Cục phục vụ ngoại giao) hoặc các Ban, Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố về việc đăng ký biển số xe NG, nay được sửa đổi như sau:

Các đối tượng thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ hướng dẫn tại Thông tư số 42 TC/TCT ngày 1/6/1995 và điểm 1 Thông tư này trước khi đăng ký phải kê khai và xuất trình cho cơ quan Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của tài sản và chứng minh thư ngoại giao màu đỏ hoặc chứng minh thư công vụ màu vàng theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Cơ quan thuế nhận được hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu tên người có xe ghi trên tờ khai với tên của người ghi trong chứng minh thư để xác nhận vào tờ khai theo hướng dẫn tại điểm 1, mục III, Thông tư 19 TC/TCT ngày 16/3/1995 của Bộ Tài chính. Trường hợp kiểm tra đối tượng có xe đăng ký không thuộc diện ưu đãi miễn trừ nêu trên thì phải hướng dẫn cho đối tượng thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo chế độ quy định.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 34/1998/TT-BTC

Hanoi, March 21, 1998  

 

CIRCULAR

GUIDING THE SUPPLEMENT TO CIRCULAR No. 42-TC/TCT OF JUNE 1ST, 1995 ON REGISTRATION FEES

In furtherance of Decree No. 193-CP of December 29, 1994 of the Government stipulating registration fees, the Ministry of Finance already issued Circular No. 42-TC-TCT of June 1st, 1995 on registration fees applicable to the subjects enjoying diplomatic privileges and immunity.
After its application for a period of time and in order to make it comply with the Ordinance on the Privileges and Immunities for diplomatic represen-tative missions, foreign consulates and international organizations' representative offices in Vietnam, the Ministry of Finance hereby provides the following guidance on the amendment and supplement to Circular No. 42-TC/TCT of June 1st, 1995:

1. To supplement Point 1c of Circular No. 42-TC/TCT of June 1st, 1995 on non-payers of fees for the registration of automobiles and motor vehicles of various kinds, including:

Technical and administrative staff of diplomatic representative missions, foreign consulates and officials of inter-governmental international organizations, who enjoy the diplomatic privileges and immunities and are not Vietnamese citizens or not permanently residing in Vietnam.

The non-payers of registration fees prescribed in Point 1c of Circular No. 42-TC/TCT of June 1st, 1995 and in this Point must be those who are granted by Vietnam's Ministry for Foreign Affairs or by the local offices for foreign affairs under the former's authorization the diplomatic identity cards or official duty identity cards.

2/ Point 1c of Circular No. 42-TC/TCT prescribing the subjects that are exempt from registration fees on the registration of license plates NG provided that they obtain the certification from the Ministry for Foreign Affairs (the Department for Diplomatic Mission Services) or the provincial/municipal Departments for Foreign Affairs, is hereby amended as follows:

The subjects that are exempt from registration fees as guided in Circular No. 42-TC/TCT of June 1st, 1995 and in Point 1 of this Circular shall, before making registration, have to declare and produce to the tax offices of the localities where they have registered the right to own and/or use their vehicles the dossiers on the lawful origin of such property as well as the red-colored diplomatic identity cards or yellow-colored official duty identity cards as prescribed by the Ministry for Foreign Affairs.

The tax offices that receive such dossiers shall check and compare the names of the vehicle owners against the names written in the identity cards so as to certify into the declarations according to the guidance in Point 1, Section III of Circular No. 19-TC/TCT of March 16, 1995 of the Ministry of Finance. If they detect that the persons who register their vehicles do not fall into the category enjoying the above mentioned diplomatic privileges and immunities, they shall have to guide such persons to pay registration fees as prescribed.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 34/1998/TT-BTC of March 21, 1998, guiding the supplement to Circular No. 42-TC/TCT of June 1st, 1995 on registration fees

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


885
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162