Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 35/1999/CT-UB-QLDA về giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 35/1999/CT-UB-QLDA Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 01/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số : 35/1999/CT-UB-QLDA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ GIAO NHẬN NỢ VÀ HOÀN TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GÓP VỐN LIÊN DOANH VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Thực hiện Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 70/TC/QLCS ngày 07 tháng 10 năm 1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định số 85/CP ngày 17 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ;

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị các sở - ngành, quận - huyện thực hiện một số nội dung sau :

1. Hội đồng giao nhận nợ tiền thuê đất đối với các tổ chức trong nước dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giao nhận nợ tiền thuê đất.

2. Các tổ chức trong nước được phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh có trách nhiệm liên hệ với Hội đồng giao nhận nợ tiền thuê đất đối với các tổ chức trong nước dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh đặt tại Sở Tài chính - Vật giá thành phố để lập hồ sơ giao nhận nợ. Đối với các dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư, thời hạn giao nhận nợ chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 1999.

3. Thời điểm hoàn trả tiền thuê đất được thực hiện ngay khi liên doanh có lợi nhuận được chia. Khi có lợi nhuận, các tổ chức trong nước được phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh cần phải ưu tiên sử dụng lợi nhuận được chia để hoàn trả tiền thuê đất. Trường hợp quá 05 năm kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất mà liên doanh chưa có lợi nhuận thì các tổ chức trong nước được phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

4. Giao Cục Thuế thành phố kiểm tra, đôn đốc các tổ chức trong nước được phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh nộp tiền thuê đất ngay khi liên doanh có lợi nhuận được chia.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty đôn đốc đơn vị trực thuộc được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư cho phép dùng giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận :
- TT/HĐND.TP
- TTUBND.TP
- Các sở - ngành thành phố
- UBND các quận - huyện
- Các Tổng Công ty, Công ty
   có dùng tiền thuê đất
   góp vốn liên doanh
- VPUB : CPVP
- Tổ QLDA, QLĐT, TM, TH
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 35/1999/CT-UB-QLDA về giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.94