Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 29/CT-UBND tăng cường quản lý thu thuế kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng 2016

Số hiệu: 29/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG DẦU THÔNG QUA VIỆC DÁN TEM CÁC ĐỒNG HỒ (CÔNG TƠ) TỔNG TRÊN CÁC THIẾT BỊ ĐO XĂNG DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thực hiện quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, thời gian qua, các ngành chức năng (Cục Thuế thành phố, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ...) đã thực hiện các biện pháp quản lý theo chức năng nhiệm vụ đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, qua đó công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu đã có chuyển biến khá tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng gian lận về đo lường số lượng, chất lượng, nguồn hàng cung cấp, hóa đơn và các hành vi mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối vẫn đang diễn ra, gây thất thu ngân sách nhà nước, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng trong kinh doanh xăng dầu.

Để khắc phục tình trạng trên, góp phần tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, qua đó tăng thu cho ngân sách thành phố, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân thành phố giao các ngành chức năng triển khai giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các thiết bị đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn ngừa hành vi kinh doanh xăng dầu nhập lậu, trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần làm trong sạch thị trường, tạo môi trường kinh doanh xăng dầu lành mnh cho các doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu phát triển.

- Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu.

- Quản lý chặt chẽ, chính xác số lượng xăng dầu mua vào, bán ra, nguồn hàng cung cấp, qua đó đảm bảo việc thu, nộp ngân sách của hoạt động kinh doanh xăng dầu đầy đủ, đúng quy định pháp luật.

- Có biện pháp ngăn chặn, xử lý các đơn vị kinh doanh xăng dầu tự ý tháo dỡ tem. Đề xuất xử lý theo quy định đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu vi phạm pháp luật.

2. Nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị.

2.1. Cục Thuế thành phố.

- Chủ trì cùng Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì cùng Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Đoàn liên ngành thực hiện việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các thiết bị đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn do Cục trưởng Cục Thuế thành phố làm Trưởng đoàn. Quyết định thành lập 03 Tổ công tác, thành phần mỗi Tổ công tác gồm: Lãnh đạo, cán bộ của các ngành: Cục Thuế thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương để thực hiện kẹp chì, dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) của các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

- Đề xuất mẫu tem, đặt in, quản lý, cấp phát tem gián tại các cột đo xăng, dầu của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì cùng Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu của cơ sở kinh doanh xăng dầu phản ảnh trên hồ sơ khai thuế với lượng xuất ra phản ảnh trên chỉ số công tơ tổng của cột đo xăng, dầu và giá trị xuất bán xăng, dầu để xác định đy đủ nghĩa vụ nộp thuế của các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thuế các quận huyện tham gia thực hiện việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để các đơn vị kinh doanh xăng dầu và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, chủ trương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu. Qua đó, tạo sự đồng thuận và chấp hành tốt quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Thực hiện thông tin kịp thời, chính xác khách quan về các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; nhất là các vi phạm về đo lường, chất lượng, an toàn phòng, chống cháy nổ.

- Định kỳ 6 tháng, phối hp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2.2. Sở Công Thương.

- Cung cấp số liệu về các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, kịp thời cung cấp số liệu về các cơ sở kinh doanh xăng dầu mới thành lp cho Cục Thuế thành phố để quản lý kịp thời.

- Chủ trì trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tiếp nhận và xử lý tin báo của các cơ sở kinh doanh xăng dầu về tình trạng hư hỏng tem do ảnh hưởng của các tác động khách quan, tình trạng hư hỏng, cần sửa chữa, khắc phục của các trụ bơm xăng du.

2.3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tổ chức khảo sát đặc điểm kỹ thuật của tất cả các loại đồng hồ (công tơ) mà các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đang sử dụng. Từ đó, quy định vị trí, cách thức kẹp chì, dán tem đối với từng loại đồng hồ (công tơ).

- Chủ trì thực hiện việc kẹp chì, dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) của các cơ sở kinh doanh xăng dầu; định kỳ kiểm tra niêm phong đồng hồ (công tơ).

- Chủ trì tổ chức xử lý tình trạng hư hỏng tem do ảnh hưởng của các tác động khách quan, tình trạng hư hỏng, cần sửa chữa, khắc phục của các trụ bơm xăng dầu; Tổ chức dán tem thay thế hoặc chốt số công tơ, mở niêm phong trụ bơm xăng du bị hỏng nhanh chóng, kịp thời để cơ sở kinh doanh sửa chữa, đng thời kẹp chì, gián tem đồng hồ trở lại khi trụ bơm xăng dầu đã sửa chữa xong, đạt yêu cầu quy định.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Cục Thuế thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời các quy định của pháp luật về kinh doanhng dầu, chủ trương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu của Ủy ban nhân dân thành ph.

2.5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Phối hợp với Cục Thuế thành phố, các ngành liên quan chỉ đạo thực hiện việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

2.6. Đối với cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố:

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu của Ủy ban nhân dân thành phố thông qua việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được kiểm tra.

- Bảo quản nguyên trạng tem dán và kẹp chì theo đúng quy định. Thông báo kịp thời cho Sở Khoa học và Công nghệ, SCông thương về tình trạng hư hỏng tem do ảnh hưởng của các tác động khách quan, tình trạng hư hỏng, cần sửa chữa, khắc phục của các trụ bơm xăng dầu để được mở niêm phong và dán thay thế tem mới.

3. Tổ chức thực hiện:

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh xăng dầu liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Công tác dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố thực hiện xong trước ngày 30/11/2016.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Thuế thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Cục Thuế thành phố có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND TP (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các sở, ngành: CT, KHCN, TTTT, Cục Thuế;
- UBND các quận, huyện;
- Các DN kinh doanh XD;
- Đài PTTH HP; Báo HP; Báo ANHP;
- Cổng thông tin điện t
TP;
- CPVP;
- Ph
òng KTGS;
- CV: TC1, TC2, CT, VX,
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 29/CT-UBND ngày 01/11/2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các thiết bị đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.343

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157