Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 05/TB-BTP năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác quản lý vật chứng và kho vật chứng của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 05/TB-BTP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đỗ Xuân Quý
Ngày ban hành: 19/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/TB-BTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG MAI LƯƠNG KHÔI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT CHỨNG VÀ KHO VẬT CHỨNG CỦA HỆ THỐNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ngày 21/01/2021, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về công tác quản lý vật chứng và kho vật chứng của hệ thống cơ quan THADS. Sau khi nghe Tổng cục THADS báo cáo; ý kiến phát biu của các thành viên dự hp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi kết luận như sau:

1. Thời gian vừa qua, công tác công tác quản lý vật chng, tài sản tạm giữ trong THADS đã dần đi vào nề nếp, hệ thống kho vật chng tng bước được quan tâm đầu tư, hoàn thiện, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của hệ thống THADS. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan THADS chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý kho vật chng và vật chng, tài sản tạm giữ trong THADS; công tác phối hợp trong quản lý vật chứng, tài sản THADS còn thiếu chặt chẽ; việc đối chiếu, kiểm kê vật chng có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, còn tình trạng vật chứng tồn kho lâu năm chưa được xử lý.

2. Yêu cu Tng cục THADS có các giải pháp đi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hưng dẫn các cơ quan THADS, tập trung khắc phục nhng tồn tại, hạn chế, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý vật chng, tài sản tạm giữ trong THADS, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Khn trương rà soát các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và quy định pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chng, trên cơ sở đó, báo cáo tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư pháp các giải pháp tháo gỡ, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành cho phù hp, trong đó lưu ý về quy định liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý các loại vật chng không thể đưa về bảo quản tại kho vật chng của cơ quan THADS (Báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 15/4/2021).

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS (ban hành theo Quyết định số 1478/QĐ-TCTHADS ngày 27/12/2019) đảm bảo đáp ng yêu cầu quản lý hiệu quả, an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường nhất là đối với vật chng, tài sản tạm giữ là chất độc, hóa chất nguy hiểm, ma túy hoặc các loại vật chng đặc thù khác.

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan THADS thực hiện nghiêm việc tổng kiểm kê vật chứng trong THADS năm 2021, tổng hp báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình, thực trạng quản lý vật chứng, tài sản trong hệ thống THADS.

- Thường xuyên kim tra công tác quản lý vật chứng và kho vật chứng của các cơ quan THADS nhằm kịp thời cảnh báo, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm vi phạm. Năm 2021, tổ chức kiểm tra đối với các cơ quan THADS có số lượng tài sản, vật chứng lớn, kết quả xử lý thấp và điều kiện lưu giữ hạn chế; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí thuê Kho vật chứng của một số cơ quan THADS.

- Đy mạnh ng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý vật chng và kho vật chứng; nghiên cu, tích hợp nội dung quản lý vật chứng vào Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; báo cáo đề xuất xây dựng Phần mềm riêng trong trường hợp cần thiết.

- Khn trương hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Đán đầu tư xây dựng hệ thống kho vật chứng các cơ quan THADS làm cơ sở đề xuất đầu tư xây dng kho vật chứng từ nay đến năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

- Xây dng phương án bố trí kinh phí đtrang bị các thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh cho các kho vật chứng của cơ quan THADS đã được đầu tư xây dng trước đây, trong đó tập trung ưu tiên cho các địa bàn có nhiều vật chứng cần bảo quản đặc biệt.

Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc ngày 21/01/2021 với Tổng cục THADS về công tác quản lý vật chứng và kho vật chứng các cơ quan THADS, Bộ Tư pháp thông báo để Tổng cục THADS và các tchức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Mai Lư
ơng Khôi (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c)
- Tổng Cục THADS (để t/h);
- Cổng TTĐT Bộ TP (để đăng tải);
- Lưu: VT,VP (BTK,TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Xuân Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 05/TB-BTP năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác quản lý vật chứng và kho vật chứng của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


93

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61