Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 60-CT năm 1985 thực hiện Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 60-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 11/02/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60-CT

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 1985

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH VIỆC XÉT VÀ GIẢI QUYẾT CÁC
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN.

Pháp lệnh quy định việc xét và giải quýết các khiếu nại, tố cáo của công dân được công bố ngày 3 tháng 12 năm 1981 đến nay đã được 3 năm. Các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng các ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp đã có ý thức coi trọng tổ chức thực hiện . Nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành ở Trung ương và tỉnh, thành phố, đặc khu đã chú ý làm nhiệm vụ tiếp dân, tích cực giải quyết được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền hơn trước.

Tuy nhiên, sự chuyển biến về trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo theo pháp lệnh ở nhiều nơi còn yếu, kết quả đạt được còn thấp, đơn tồn đọng hàng năm còn nhiều, có nơi tới 50-60%; nhiều vụ kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt khoát. Đáng chú ý là một số cán bộ có thẩm quyền còn thiếu trách nhiệm, tránh né, nể nang, bao che không giải quyết thoả đáng những khiếu nại và tố cáo. Nhiều trường hợp cấp trên đã quyết định xử lý nhưng cấp dưới không thi hành.

Do việc thực hiện pháp lệnh ở nhiều cấp có trách nhiệm và thẩm quyền chưa tốt, nên đến nay công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo vượt lên cơ quan cấp trên vẫn tăng.

Để phát huy hiệu lực của pháp lệnh, giải quyết đúng những khiếu nại, tố cáo của công dân, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị các đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu:

1. Kiểm điểm việc thi hành pháp lệnh; nhận xét những ưu điểm cần phát huy, khuyết điểm cần khắc phục.

2. Đề ra những biện pháp và tổ chức việc thi hành pháp lệnh một cách nghiêm túc; giải quyết đúng các khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng giải quyết dứt khoát những vụ tồn đọng; kiểm tra các cơ quan thuộc quyền thi hành nghiêm chỉnh pháp lệnh, thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

3. Từ nay đến cuối quý II năm 1985, thủ trưởng các Bộ, Tổng cục, ngành ở Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu phải có kế hoạch tổ chức tiến hành kiểm điểm.

Cuối quý II năm 1985 gửi báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng gửi Uỷ ban Thanh tra Nhà nước.

Uỷ ban Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp thi hành Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện lên Hội đồng Bộ trưởng.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 60-CT năm 1985 thực hiện Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158