Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 259-TTg xây dựng quỹ y tế dân lập xã

Số hiệu: 259-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Nguyễn Khang
Ngày ban hành: 02/07/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 259-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG QUỸ Y TẾ DÂN LẬP XÃ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

- Các Ủy ban Hành chính Khu tự trị Thái Mèo, Việt bắc, Khu Hồng quảng
- Các Ủy ban Hành chính thành phố, tỉnh, khu vực Vĩnh linh

 

Hiện nay công tác bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nhất là nông dân lao động có một tầm quan trọng đặc biệt là đảm bảo sản xuất thực hiện tốt kế hoạch nhà nước và tăng cường hạnh phúc cho nhân dân.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, lưới vệ sinh phòng bệnh đã được tổ chức khắp nông thôn, nhưng vì cán bộ y tế và nữ hộ sinh xã ít được sự giúp đỡ của Ủy ban Hành chính các địa phương  về tinh thần cũng như về vật chất (như về phương tiện làm việc, về sinh hoạt phí v.v…). Trước đây, Thủ tướng phủ đã giao cho Bộ Y tế ra thông tư hướng dẫn các địa phương thực hiện chủ trương dựa vào nhân dân xây dựng quỹ y tế nhằm phát triển các trạm y tế và nhà hộ sinh dân lập ở khắp nông thôn và thành phố, nhưng đến nay có nơi chưa thi hành, hoặc có nơi đã thi hành nhưng chưa đầy đủ, do đó công tác y tế nông thôn gặp khó khăn, chưa đáp ứng được kịp thời nhu cầu cần thiết của nông dân lao động và nhân dân.

Để đẩy mạnh phong trào xây dựng trạm y tế dân lập xã và khu phố, Thủ tướng phủ quy định mấy điểm cụ thể để Ủy ban Hành chính các địa phương tiến hành như sau:

1. Các xã ở nông thôn đồng bằng, các khu phố cần tiến nhà xây dựng quỹ y tế dân lập để:

- Xây dựng nhà cửa, mua sắm dụng cụ, lập tủ thuốc cho trạm y tế và nhà hộ sinh xã;

- Đài thọ một phần sinh họat phí cho cán bộ y tế và nữ hộ sinh xã để có điều kiện hoạt động, làm công tác.

Việc xây dựng quỹ y tế dân lập phải dựa vào nhân dân xây dựng là chính, nhưng cần có sự giúp đỡ của ngân sách địa phương.

2. Đối với nông thôn miền núi, vùng dân tộc ít người, công tác y tế do ngân sách địa phương đài thọ là chính, đồng thời tùy hòan cảnh từng nơi mà xây dựng quỹ y tế dân lập.

3. Bộ Y tế sẽ dựa vào thông tư này để có kế hoạch hướng dẫn cụ thể cho địa phương thực hiện xây dựng quỹ y tế dân lập cho từng vùng, từng xã.

Ủy ban Hành chính các khu, thành phố, tỉnh cần phối hợp với các đoàn thể nhân dân đặt kế hoạch cụ thể tiến hành.

 

T.L THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ

Nguyễn Khang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 259-TTg ngày 02/07/1959 về việc xây dựng quỹ y tế dân lập xã do Phủ Thủ Tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.032

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!