Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 248/TB-VKSTC năm 2020 chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Số hiệu: 248/TB-VKSTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Tiến Long
Ngày ban hành: 31/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/TB-VKSTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

CHỈ ĐẠO CỦA VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang diễn biến nhanh, phức tạp trên toàn quốc, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp tiếp tục thực hiện những chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trong các văn bản đã ban hành thời gian qua, đồng thời, thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần, nội dung và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Viện trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành phải chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

2. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, rà soát, bố trí cho công chức, viên chức làm việc tại nhà; chỉ bố trí nhân sự tối thiểu luân phiên trực nghiệp vụ, giải quyết, xử lý tài liệu mật, tài liệu khẩn và thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao phân công công chức, viên chức, người lao động để thực hiện nhiệm vụ từ 0 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 16/4/2020, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách và gửi đến Chánh Văn phòng VKSND tối cao (qua hộp thư ptonghop_vp@vks.gov.vn) trước 21 giờ ngày 31/3/2020 để tổng hợp, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao.

3. Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND địa phương phải chủ động phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp để xử lý, giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc phát sinh phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

4. Các đơn vị báo chí trong Ngành tăng cường công tác tuyên truyền, ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân, tránh gây hoang mang, hiểu nhầm về việc phòng, chống dịch.

5. Các đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác theo Quy chế của VKSND tối cao; việc gửi các văn bản thông qua hệ thống fax cơ yếu, thư điện tử công vụ (các đơn vị xây dựng báo cáo công tác tuần sau thời gian cách ly, gồm hai tuần, từ ngày 01/4/2020 tới 15/4/2020); lưu ý, báo cáo vụ việc liên quan đến phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao.

6. Văn phòng VKSND tối cao có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc và trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại Trụ sở VKSND tối cao theo quy định.

7. Giao Chánh Thanh tra và Chánh Văn phòng VKSND tối cao thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao hằng ngày.

Trên đây là chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng VKSND tối cao thông báo để các đồng chí biết, quán triệt thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Quốc hội; (để báo cáo)
- Lãnh đạo VKSND tối cao (để báo cáo);
- Kiểm sát viên VKSND tối cao;
- VKS Quân sự Trung ương;
- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện trưởng VKSND cấp cao;
- Viện trưởng VKSND cấp tỉnh;
- Lưu: VP (VT, PTMTH).

TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Tiến Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 248/TB-VKSTC năm 2020 chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242