Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1902/QĐ-UBND phê duyệt định mức chế độ dinh dưỡng tập luyện và thi đấu của vận động, huấn luyện viên thể thao thành tích cao do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 1902/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Hoàng Văn Kể
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1902/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Xét đề nghị của Trung tâm Đào tạo vận động viên thể dục thể thao tại Tờ trình số 08/TTr-TTĐTVĐVTDTT ngày 16/9/2010, có ý kiến của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2132/TT-STC ngày 26/10/2010 về việc bổ sung chế độ dinh dưỡng tập luyện và thi đấu của Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức chế độ dinh dưỡng tập luyện và thi đấu của Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao, cụ thể như sau:

STT

Vận động viên, Huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức dinh dưỡng (đồng/người/ngày)

I

Tập luyện

 

01

Đội tuyển thành phố

90.000

02

Đội tuyển trẻ thành phố

70.000

03

Đội năng khiếu thành phố

50.000

II

Thi đấu

 

01

Đội tuyển thành phố

120.000

02

Đội tuyển trẻ thành phố

90.000

03

Đội năng khiếu thành phố

90.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Định mức chế độ dinh dưỡng tập luyện và thi đấu của Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao được áp dụng từ ngày 01/01/2011.

- Các Vận động viên ngoài chỉ tiêu đào tạo chính thức được giao, trong thời gian gọi tập trung đội tuyển để tập luyện và thi đấu 2 tháng được hưởng chế độ bồi dưỡng như các vận động viên chính thức.

- Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách thành phố.

- Sở Tài chính hướng dẫn Sở Văn hoá thể thao và Du lịch triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt định mức chế độ dinh dưỡng tập luyện và thi đấu của Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Kể

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1902/QĐ-UBND phê duyệt định mức chế độ dinh dưỡng tập luyện và thi đấu của vận động, huấn luyện viên thể thao thành tích cao do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84