Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 973/QĐ-BYT năm 2013 về danh mục hóa chất diệt muỗi trong phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2013-2015 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 973/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 27/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 973/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT DIỆT MUỖI SỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT GIAI ĐOẠN 2013-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4909/QĐ-BYT ngày 11/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng khoa học về hóa chất diệt muỗi sử dụng trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng khoa học về hóa chất diệt muỗi sử dụng trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết ngày 09/01/2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi trong phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2013-2015 bao gồm:

- Permethrin, nồng độ ³ 50%

- Deltamethrin, nồng độ ³ 2%

- Malathion phun ULV, nồng độ ³ 95% (Sử dụng hạn chế theo quy định tại Thông tư số 25/2011/TT-BYT ngày 23/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn đang trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và có giá trị đến hết ngày 31/12/2015. Bãi bỏ Quyết định số 3522/QĐ-BYT ngày 24/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2010-2012 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng các Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ, Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh: Giám đốc Sở Y tế. Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 973/QĐ-BYT năm 2013 về danh mục hóa chất diệt muỗi trong phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2013-2015 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168