Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 933/QĐ-BYT đo nồng độ cồn trong máu

Số hiệu: 933/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 933/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ ĐO NỒNG ĐỘ CỒN (ETANOL) TRONG MÁU” ÁP DỤNG TRONG CÁC BỆNH VIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Xét biên bản làm việc số 837/BB-KCB của Hội đồng chuyên môn Quốc gia về việc “Quy định về đo nồng độ cồn (Etanol) trong máu” ngày 06 tháng 8 năm 2009;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đo nồng độ cồn (Etanol) trong máu” áp dụng trong các bệnh viện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng y tế các ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐO NỒNG ĐỘ CỒN (ETANOL) TRONG MÁU ÁP DỤNG TRONG CÁC BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-BYT ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Mục đích

Xác định nồng độ cồn (Etanol) trong máu phục vụ cho việc xác định nguyên nhân tai nạn giao thông do có sử dụng rượu, bia và nước uống có cồn.

2. Đối tượng xét nghiệm

Người tham gia giao thông có chỉ định kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

3. Quy định

a) Các bước chuẩn bị:

- Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông tin về tai nạn giao thông. Bác sĩ khám và chỉ định làm xét nghiệm định lượng alcol trong máu.

- Trang bị và dụng cụ:

+ Dung dịch sát khuẩn: Benzalkonium hoặc Povidone-iodin (Không dùng chất sát khuẩn có cồn).

+ Ống nghiệm (tube) lấy máu có nút đậy kín và chặt, bơm tiêm lấy máu.

- Chuẩn bị đối tượng xét nghiệm và giải thích cho họ hoặc người thân (nếu có).

b) Lấy mẫu bệnh phẩm (máu):

- Sát trùng: Dùng dung dịch sát khuẩn.

- Lấy máu tĩnh mạch: 03ml

- Ống nghiệm đựng máu chuyên dùng cho xét nghiệm định lượng cồn (có nắp đậy kín).

- Sau khi lấy máu, đậy chặt nút ống nghiệm và chuyển ngay tới phòng xét nghiệm trong vòng 30 phút; nếu phòng xét nghiệm ở xa sau khi lấy máu, đậy chặt nút ống nghiệm bảo quản ở 00C và chuyển ngay về cơ sở xét nghiệm gần nhất.

- Trên giấy yêu cầu xét nghiệm, phải ghi rõ giờ lấy bệnh phẩm, tên tuổi địa chỉ đối tượng xét nghiệm, tên người lấy máu, bác sĩ chỉ định ký phiếu xét nghiệm và ngày giờ.

c) Tiến hành xét nghiệm:

- Sau khi nhận mẫu, bệnh phẩm vẫn được đậy nút kín, ly tâm ngay.

- Bệnh phẩm sau ly tâm mở nút đậy và tiến hành phân tích ngay trong vòng 05 phút

- Xét nghiệm được tiến hành trên máy phân tích hóa sinh theo kỹ thuật định lượng cồn máu.

- Kết quả xét nghiệm phải đảm bảo độ tin cậy.

d) Biểu thị kết quả

- Đơn vị: mg/L hoặc mmol/L

Hệ số chuyển đổi:

mmol/L x 4,608 = mg/100mL

hoặc mmol/L x 0,04608 = g/L.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 933/QĐ-BYT ngày 23/03/2010 ban hành Quy định về đo nồng độ cồn (Etanol) trong máu” áp dụng trong các bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.283

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80