Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 92/2000/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 92/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 01/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/TTCT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Bộ Y tế và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 03/1/1998 của Chính Phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương;

- Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 911/1999/QĐ-BYT ngày 31/3/1999 về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ nhu cầu tuyên truyền giáo dục sức khoẻ ở Thành phố Hà Nội;

- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Thành lập Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.

- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm tuyên truyền - Bảo vệ sức khoẻ Bộ Y tế và có các nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ định hướng, chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kế hoạch truyền thông - giáo dục sức khoẻ của Bộ Y tế Thành phố để xây dựng kế hoạch truyền thông - giáo dục sức khoẻ.

2. Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông - giáo dục sức khoẻ và tổ chức triển khai kế hoạch được phê duyệt.

3. Tham gia và tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về truyền thông - giáo dục sức khoẻ trên địa bàn.

4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về truyền thông - giáo dục sức khoẻ của đơn vị theo đúng các quy định của pháp luật.

5. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về truyền thông - giáo dục sức khoẻ theo chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và triển khai các công tác tuyên truyền khác trong lĩnh vực y tế khi được Sở Y tế giao.

Điều II. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Kho bạc và được sử dụng con dấu riêng.

Điều III. Tổ chức bộ máy của trung tâm:

1. Trung tâm có Giám đốc và 1 - 2 Phó giám đốc.

2. Tổ chức: Trước mắt thành lập 2 phòng:

+ Phòng Hành chính tổng hợp.

+ Phòng Giáo dục sức khoẻ - Kỹ thuật nghe nhìn.

3. Biên chế: Bước đầu được sử dụng 12 - 15 người nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở. Được sử dụng mạng lưới cộng tác viên theo yêu cầu tế.

Điều IV. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ thường xuyên có mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị y tế thuộc Sở, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng và các Sở, Ban, Ngành, các đoàn thể, Hội quần chúng.... nhằm làm cho công tác truyền thông - giáo dục sức khoẻ đạt hiệu quả cao nhất.

Điều V. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Vật giá; các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ thi hành Quyết định này./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92/2000/QĐ-UB ngày 01/11/2000 về việc thành lập Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.861

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.204.127