Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 871/QĐ-SYT năm 2013 công nhận Bệnh viện Nhi Đồng 2 đủ điều kiện được phép can thiệp y tế xác định lại giới tính do Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 871/QĐ-SYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Tấn Bỉnh
Ngày ban hành: 14/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 871/QĐ-SYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC PHÉP CAN THIỆP Y TẾ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế thành phố;

Căn cứ Luật Khám bệnh, Chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính;

Căn cứ Thông tư số 29/2010/TT-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ;

Xét tờ trình 39/TTr-NĐ2 ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 về việc xin thẩm định "Đơn vị can thiệp Y tế xác định lại giới tính";

Căn cứ kết quả thẩm định về "Cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính" ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Đoàn thẩm định, Sở Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận Bệnh viện Nhi Đồng 2 đủ điều kiện được phép can thiệp y tế xác định lại giới tính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thời hạn 05 năm.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các phòng, ban chuyên môn chức năng thuộc Sở, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- UBNDTP (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: Văn phòng Sở.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Bỉnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 871/QĐ-SYT năm 2013 công nhận Bệnh viện Nhi Đồng 2 đủ điều kiện được phép can thiệp y tế xác định lại giới tính do Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224