Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 856/QĐ-BYT năm 2012 thành lập Ban Điều phối và Nhóm kỹ thuật thực hiện hoạt động phối hợp giữa Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS và Chương trình Phòng, chống Lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 856/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 20/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI VÀ NHÓM KỸ THUẬT THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG LAO

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Thành lập Ban Điều phối thực hiện các hoạt động phối hợp giữa Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS và Chương trình Phòng, chống Lao (sau đây gọi tắt là Ban Điều phối HIV/lao) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban;

2. Ông Bùi Đức Dương, Phó Cục trưởng Thường trực Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó Trưởng ban;

4. Ông Đinh Ngọc Sỹ, Trưởng Ban điều hành Dự án Phòng, chống lao - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ Y tế, Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Viết Nhung, Phó Trưởng Ban Điều hành Dự án Phòng, chống lao - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ Y tế, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương Bộ Y tế, Thành viên.

9. Bà Cao Kim Thoa, Phó Trưởng phòng Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS, Cục Phòng, chng HIV/AIDS, Bộ Y tế, Thư ký Ban điu phối.

Thành lập Nhóm Kỹ thuật thực hiện các hoạt động phối hợp Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS và Chương trình Phòng, chng Lao (sau đây gọi tt là Nhóm kỹ thuật HIV/lao) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Cao Kim Thoa, Phó Trưởng phòng Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS Cc Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Trưởng nhóm;

2. Ông Nguyễn Viết Nhung, Phó Trưởng Ban điều hành Dự án Phòng chng lao- Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ Y tế Phó Trưởng nhóm;

3. Bà Phạm Thị Kim Cúc, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Cử, viên chức phòng Chỉ đạo chương trình Phòng chống Lao quốc gia, Thành viên;

5. Ông Trần Ngọc Bửu, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Điu 2. Chức năng, nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của Ban Điều phối HIV/lao: Điều phi xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch phối hợp giữa Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS và Chương trình Phòng, chng Lao. Nhiệm vụ của từng thành viên Ban Điều phối do Trưởng ban phân công.

Nhóm K thut HIV/lao: Tham mưu cho Ban Điu phối trong việc soạn thảo chiến lược, kế hoạch thực hiện các hoạt động phối hợp giữa hai chương trình; xây dựng các hướng dn quc gia liên quan đến các hoạt động phối hợp quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động phối hợp. Nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng nhóm Kỹ thuật phân công.

Thường trực Ban Điều phối HIV/lao và Nhóm Kỹ thuật HIV/lao đặt tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Ban Điều phối HIV/lao và Nhóm Kỹ thuật HIV/lao được mời các chuyên gia kỹ thuật quc tế và trong nước tham gia các hoạt động cụ thể của hai chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cc Phòng chng HIV/AIDS, Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điu 4;
- Thứ trưng Nguyễn Thị Xuyên (để phối hợp ch đạo);
- Lưu: VT, AIDS, CTCL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 856/QĐ-BYT năm 2012 thành lập Ban Điều phối và Nhóm kỹ thuật thực hiện hoạt động phối hợp giữa Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS và Chương trình Phòng, chống Lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118