Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 720-BYT-QĐ năm 1964 về việc giải thể Quốc doanh dược phẩm cấp 1, Quốc doanh dược liệu cấp 1 và thành lập Quốc doanh dược phẩm trung ương trực thuộc Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 720-BYT-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 25/07/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 720-BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ QUỐC DOANH DƯỢC PHẨM CẤP 1,  QUỐC DOANH DƯỢC LIỆU CẤP 1 VÀ THÀNH LẬP QUỐC DOANH DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG TRỰC THUỘC CỤC PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 05-10-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ các quyết định số 167-BYT-QĐ, số 168-BYT-QĐ ngày 07-02-1963 của Bộ Y tế về việc thành lập hai Quốc doanh dược phẩm cấp 1, Quốc doanh dược liệu cấp 1, trực thuộc Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế;
Để tăng cường công tác lãnh đạo, thống nhất công tác phân phối thuốc, thiết bị, dụng cụ y tế và thu mua dược liệu vào một mối:
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế;
Sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Giải thể hai Quốc doanh dược phẩm cấp 1, Quốc doanh dược liệu cấp 1 trực thuộc Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế trước đây, thành lập một Quốc doanh dược phẩm trung ương trực thuộc Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế.

Điều 2. – Quốc doanh dược phẩm trung ương là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập theo chế độ thương nghiệp có nhiệm vụ:

- Thu mua và bán buôn các loại thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, cao đơn hoàn tán, thiết bị, dụng cụ y tế và dược liệu để phục vụ nhu cầu công tác phòng bệnh và chữa bệnh, cung cấp một phần vật tư cho xuất khẩu, đồng thời tổ chức thực hiện hạch toán kinh tế tốt nhất để góp phần tích lũy xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Bảo quản và dự trữ thuốc, thiết bị, dụng cụ y tế theo nhu cầu chung và nhu cầu của Nhà nước mà Bộ Y tế trực tiếp quản lý; đồng thời nghiên cứu khoa học kỹ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách: trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ với các Quốc doanh dược phẩm địa phương để giúp Bộ kinh nghiệm chỉ đạo nghiệp vụ toàn ngành,

- Tổ chức thực hiện tốt các chủ trưởng, chính sách chế độ của Nhà nước và Bộ Y tế đã ban hành. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị, bảo vệ kinh tế.

- Ngoài ra, Bộ ủy nhiệm tiếp tục quản lý và bảo quản vật tư theo các kế hoạch của Bộ trước mắt và lâu dài.

Điều 3. – Lãnh đạo Quốc doanh dược phẩm trung ương do một Chủ nhiệm phụ trách và có các Phó chủ nhiệm giúp việc.

- Ông chủ nhiệm chịu trách nhiệm chủ tài khoản của Quốc doanh dược phẩm trung ương.

- Tổ chức bộ máy tạm thời quy định như sau:

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế toán tài vụ

Phòng Hành chính tổ chức

Phòng Nghiệp vụ

Phòng Kiểm nghiệm

Các kho:

- Kho dược phẩm

- Kho dược liệu

- Kho y cụ

- Kho vật liệu bao bì

- Kho Hải phòng

- Các kho dự trữ địa phương và tổ 6.

Căn cứ vào nhiệm vụ chung, Quốc doanh dược phẩm có trách nhiệm xây dựng chi tiết nhiệm vụ cho các phòng, kho... báo cáo Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế duyệt và trao đổi với Vụ Tổ chức cán bộ cùng quyết định.

Điều 4. – Chuyển toàn bộ tài sản cố định, tài sản lưu động, các loại vốn và cán bộ, nhân viên của hai Quốc doanh dược phẩm cấp I, Quốc doanh dược liệu cấp I sang cho Quốc doanh dược phẩm trung ương quản lý để tiếp tục hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế độc lập.

Điều 5. – Việc bàn giao cụ thể do Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế chủ trì và các Vụ, Cục có liên quan cùng với Quốc doanh dược phẩm cấp I, Quốc doanh dược liệu cấp I và Quốc doanh dược phẩm trung ương tiến hành giao, nhận, báo cáo kết quả với Bộ.

Điều 6. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 7. – Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế, Chủ nhiệm quốc doanh dược phẩm cấp I, Quốc doanh dược liệu cấp I, và Quốc doanh dược phẩm trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
BÁC SĨ 


 

Phạm Ngọc Thạch

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 720-BYT-QĐ năm 1964 về việc giải thể Quốc doanh dược phẩm cấp 1, Quốc doanh dược liệu cấp 1 và thành lập Quốc doanh dược phẩm trung ương trực thuộc Cục Phân phối dược phẩm Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118