Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 676/QĐ-BYT năm 2015 thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc trực thuộc Bộ Y tế

Số hiệu: 676/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 26/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 5151/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các tổ chức pháp y tâm thần đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 4897/UBND-VX2 ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công văn số 101/BTP-BTTP ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp, về việc thống nhất thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc trực thuộc Bộ Y tế tại tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền núi Phía Bắc có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp trong khu vực được phân công phụ trách từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc có trách nhiệm xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Pháp chế, Trang Thiết bị và Công trình Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công an các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, thuộc Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Cổng TTĐT;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 676/QĐ-BYT năm 2015 thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền núi phía Bắc trực thuộc Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102