Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/2000/QĐ-UB thành lập bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 65/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 03/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UBND THÀNH PHỐ -"VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Thông tư số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCP ngày 21/7/1998 của Bộ Y tế, Ban Tổ chức cán bộ lính phủ hướng dẫn thực hiện nghị định số 01/NĐ-CP ngày 03/1/1998 của Chính phủ về tổ chức y tế địa phương;
Căn cứ nhu cầu khám và điều trị các bệnh về phổi ở Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tại Tờ trình số 479/TT-TCCB ngày 04/4/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội trực thuộc Sở Y tế Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chống lao Hà Nội.

Địa điểm đặt tại 44 đường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Y tế; chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Viện Lao và bệnh phổi - Bộ Y tế và có các nhiệm vụ sau:

1- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt về phòng chống lao và bệnh phổi ở Hà Nội.

2- Tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, giám sát, phát hiện dịch tễ, đánh giá nguy cơ nhiễm lao, bệnh phổi và hiệu quả hoạt động chương trình phòng chống lao và bệnh phổi.

3- Khám, phát hiện và quản lý điều trị nội trú, ngoại trú bệnh lao và bệnh phổi.

4- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa, là cơ sở thực hành, tham gia giảng dạy chuyên khoa lao và bệnh phổi.

5- Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học theo chuyên ngành. Tổ chức chỉ đạo hoạt động chuyên khoa lao ở tuyến dưới, chỉ đạo mạng lưới hành nghề y được tư nhân và chuyên khoa trên địa bàn Thành phố.

6- Quản lý tài sản, tài chính, công chức... theo các quy định hiện hành của Nhà nước. -

Điều 3: Qui mô tổ chức của Bệnh viện:

- Bệnh viện có 100 giường bệnh.

- Biên chế 105 công chức.

- Bệnh viện có 1 Giám đốc, 1 - 2 phó Giám đốc, các Khoa, Phòng theo quy định nhằm hoạt động có hiệu lực.

Điều 4: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội là đơn vị sự nghiệp y tế có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại kho bạc, ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng.

Điều 5: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - vật giá và Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2000/QĐ-UB thành lập bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224