Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 560/2006/QĐ-UBND về việc tổ chức khám bệnh vào các ngày nghỉ của ngành y tế do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 560/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 16/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 560/2006/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 16 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TỔ CHỨC KHÁM BỆNH VÀO CÁC NGÀY NGHỈ CỦA NGÀNH Y TẾ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Xét tờ trình số 314/TTr-STC ngày 22/02/2006 của Sở Tài chính về việc tổ chức khám bệnh vào các ngày nghỉ của ngành y tế,

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Các cơ sở y tế công lập trong tỉnh được tổ chức khám bệnh vào các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ khác, như sau:

1. Thời gian khám bệnh: Sáng : từ 07 giờ đến 11 giờ.

Chiều : từ 13 giờ đến 17 giờ.

2. Mức thu tiền khám bệnh: 10.000 đồng/lần khám bệnh.

3. Chứng từ thu: sử dụng biên lai thu viện phí do cơ quan Thuế phát hành và được quản lý theo quy định hiện hành.

4. Tiền thu khám bệnh được sử dụng để chi làm thêm giờ và vật tư tiêu hao cần thiết và được quản lý theo các văn bản quy định hiện hành về thu viện phí.

5. Các cơ sở y tế công lập phải mở sổ chi tiết theo dõi việc tổ chức khám bệnh vào các ngày nghỉ để phân tích tình hình thu viện phí hàng tháng, quý, năm.

Điều 2. Giao Sở Y tế, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh có văn bản hướng dẫn các cơ sở y tế công lập tổ chức thực hiện việc khám bệnh vào các ngày nghỉ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính, Sở Y tế, Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- CVP, PVP (Võ Hùng Dũng);
- Lưu VT, P. TH, VHXH.

T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Đảm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 560/2006/QĐ-UBND về việc tổ chức khám bệnh vào các ngày nghỉ của ngành y tế do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152
DMCA.com Protection Status