Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2003/QĐ-UB thành lập Sân vận động Hàng Đẫy do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 52/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 24/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2003/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP SÂN VẬN ĐỘNG HÀNG ĐẪY"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘi

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ nhu cầu quản lý và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao tại Tờ trình số 375/TTr - TDTT ngày 04/4/2003 và của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sân Vận động Hàng Đẫy trực thuộc Sở Thể dục Thể thao trên cơ sở tổ chức lại Sân Vận Động Hà Nội.

Sân Vận động Hàng Đẫy là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại kho bạc và ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định.

Địa chỉ: Phố Trịnh Hoài Đức, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ:

Sân Vận động Hàng Đẫy có chức năng phục vụ các chương trình luyện tập và thi đấu Thể dục Thể thao của Thành phố và có nhiệm vụ:

1. Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, duy tu, bảo dưỡng, đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ các hoạt động thể dục thể theo quy hoạch thành phố.

2. Tổ chức phục vụ các chương trình tập luyện, thi đấu Thể dục thể thao và liên kết tổ chức các hoạt động văn hoá - nghệ thuật, thể dục thể thao của Thành phố.

3. Quản lý và sử dụng đúng mục đích các nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước và từ các nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và nước ngoài.

4. Hợp tác với các tổ chức trong nước và ngoài trong việc quản lý, nghiên cứu, phát triển cơ sở tập luyện, thi đấu thể dục thể thao được giao.

5. Quản lý, đào tạo cán bộ, công chức phục vụ việc phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của Thành phố.

Điều 3: Biên chế & tổ chức bộ máy:

1. Ban lãnh đạo Sân Vận động Hàng Đẫy gồm có Giám Đốc và 01-02 Phó Giám đốc. Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc phân công.

Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc sở Thể dục thể thao bổ nhiệm sau khi có sự thoả thuận của Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

2. Sân Vận động Hàng Đẫy được sử dụng 29 biên chế và hợp đồng trong chỉ tiêu.

3. Sân Vận động Hàng Đẫy có 03 phòng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

- Phòng Quản trị sân bãi.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng do Giám đốc Sở Thể dục Thể thao quy định phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc sở Thể dục Thể thao, Giám đốc Cung thể thao Tổng hợp Quần ngựa và các Sở, Ngành có liên quan thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2003/QĐ-UB thành lập Sân vận động Hàng Đẫy do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64