Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 519-BYT-QĐ năm 1963 về việc thành lập Bệnh viện Đ 300 giường trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 519-BYT-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 07/06/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 519-BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN Đ 300 GIƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 05-10-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Xét nhu cầu cần thiết của công tác điều trị bệnh nhân tinh thần hiện nay;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh Bộ Y tế;
Đã có sự thống nhất ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 1262-TVC ngày 13 tháng 05 năm 1963,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Thành lập Bệnh viện Đ 300 giường trực thuộc Bộ Y tế. (Địa điểm đặt tại huyện Thường tín thuộc tỉnh Hà đông).

Điều 2. - Nhiệm vụ và tổ chức của Bệnh viện Đ:

a) Nhiệm vụ: Thu nhận điều trị các bệnh nhân mắc bệnh tinh thần.

b) Tổ chức: Lãnh đạo Bệnh viện Đ do một Bệnh viện trường phụ trách và có 1 hoặc 2 Bệnh viện phó giúp việc.

- Tổ chức và bộ máy của Bệnh viện Đ tạm thời quy định như sau:

1. Phòng Y cụ.

2. Phòng Hành chính tổ chức quản trị.

Nhiệm vụ chi tiết và tiêu chuẩn thu nhận bệnh nhân mắc bệnh tinh thần do một văn bản khác quy định sau.

Điều 3. – Trong khi chờ đợi quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Bệnh viện Đ Ban Quản đốc khu điều dưỡng Thường Tín Hà Đông tạm thời phụ trách bệnh viện Đ và sử dụng bộ máy khu điều dưỡng hiện nay để phục vụ kịp thời cho bệnh viện Đ.

Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 5. – Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Phòng chữa bệnh Bộ Y tế và Ban Quản đốc khu điều dưỡng Thường Tín Hà Đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
BÁC SĨ
Phạm Ngọc Thạch

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 519-BYT-QĐ năm 1963 về việc thành lập Bệnh viện Đ 300 giường trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.718
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145