Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 4999/QĐ-BYT 2020 Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19

Số hiệu: 4999/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 01/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Ban hành Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống COVID-19

Đây là nội dung chính của Quyết định 4999/QĐ-BYT ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (gọi tắt là Bộ Tiêu chí), gồm:

- Tiêu chí 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động trong các bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (3 điểm);

- Tiêu chí 2: Nhân viên được tập huấn về các quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp với vị trí làm việc (4 điểm);

- Tiêu chí 3: Tiếp đón, phân loại và sàng lọc người đến khám (6 điểm);

- Tiêu chí 4: Tuân thủ đeo khẩu trang (3 điểm);

- Tiêu chí 5: Vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và quản lý nhà vệ sinh (4 điểm);

- Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất phòng khám (5 điểm);

- Tiêu chí 7: Dự trữ trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch bệnh (3 điểm);

- Tiêu chí 8: Theo dõi sức khỏe nhân viên y tế (2 điểm).

Tổng điểm tối đa cho 8 tiêu chí là 30 điểm.

Bộ Tiêu chí trên được áp dụng chung cho các trạm y tế, phòng khám công lập và ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc.

Phòng khám xem xét, đối chiếu nội dung của Bộ Tiêu chí và tự thực hiện, đánh giá định kỳ ít nhất 1 lần/tháng và cập nhật kết quả của các lần đánh giá khác nhau trên phần mềm trực tuyến.

Xem chi tiết nội dung của Bộ Tiêu chí tại Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4999/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ PHÒNG KHÁM AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”.

Điều 2. “Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” áp dụng chung cho các trạm y tế, phòng khám công lập và ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Giao Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là đầu mối chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai Bộ tiêu chí; tổng hợp kết quả tự đánh giá của các phòng khám, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành, Thủ trưởng các phòng khám chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Phó Thủ tướng CP. Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Trang TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

BỘ TIÊU CHÍ

PHÒNG KHÁM AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

GIỚI THIỆU

Từ tháng 12/2019, bệnh COVID-19 đã xuất hiện và lan rộng toàn cầu, gây ảnh hưởng sâu sắc tới toàn bộ đời sống xã hội. Tính đến tháng 11/2020, thế giới đã có trên 63 triệu trường hợp nhiễm, trong đó trên 1,4 triệu người đã tử vong.

Cho đến nay, Việt Nam đã đạt những thành công rất quan trọng trong phòng chống và điều trị COVID-19. Tuy nhiên hiện nay trên thế giới, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, nguy cơ tại Việt Nam vẫn cao, đặc biệt thời điểm mùa đông - xuân, dịp Lễ Tết cuối năm…

Chính vì vậy, các bệnh viện và toàn bộ trạm y tế, phòng khám cần xác định rõ các nguy cơ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, xem nhẹ dịch bệnh. Hệ thống khám bệnh, chữa bệnh cần tiếp xúc nỗ lực triển khai và duy trì các biện pháp phòng chống dịch.

Trong hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phòng khám là tuyến đầu đón tiếp người bệnh nên cũng là nơi đối mặt với nhiều nguy cơ COVID-19 và các dịch viêm đường hô hấp cấp khác. Phòng khám có vai trò phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ truyền bệnh giữa người đến khám, nhân viên y tế và lây lan ra cộng đồng.

Chính vì vậy, Bộ Y tế ban hành “Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” để các phòng khám đánh giá và khắc phục ngay các nguy cơ chưa an toàn. Bộ Tiêu chí này sẽ là khung hoạt động cần để triển khai xây dựng phòng khám an toàn, đồng thời là căn cứ để đánh giá và tự đánh giá mức độ an toàn của phòng khám trước đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác. Những khoảng trống phát hiện được sau đánh giá sẽ là cơ sở để phòng khám xây dựng kế hoạch khắc phục, hướng tới bảo đảm và duy trì sự an toàn trong hoạt động, vận hành.

Phòng chống đại dịch COVID-19 đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống, các bộ, ban ngành cùng toàn thể cộng đồng. “Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” nếu được các tỉnh/thành phố và phòng khám trên toàn quốc thực hiện tốt sẽ góp phần không nhỏ vào việc tích cực đẩy lùi đại dịch, giữ vững sự bình yên cho hệ thống y tế nói riêng và cho cộng đồng nói chung, thực hiện “mục tiêu kép” như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

BỘ TIÊU CHÍ PHÒNG KHÁM AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

Tiêu chí

NỘI DUNG

Điểm tối đa

Điểm chấm

TC 1

Xây dựng kế hoạch hoạt động trong các bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (3 điểm)

 

 

1.1

Có xây dựng bản kế hoạch hoạt động của phòng khám trong bối cảnh tạm thời không có dịch bệnh đường hô hấp cấp trong cộng đồng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan

1

 

1.2

Có xây dựng bản kế hoạch hoạt động của phòng khám trong bối cảnh có dịch bệnh đường hô hấp cấp đang lây lan trong cộng đồng.

1

 

1.3

Trong bản kế hoạch hoạt động của phòng khám có nội dung chi tiết về việc báo cáo, giới thiệu, chuyển tuyến người bệnh nghi ngờ đến các cơ sở khám, chữa bệnh an toàn khác, bảo đảm vận chuyển an toàn.

1

 

TC 2

Nhân viên được tập huấn về các quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp với vị trí làm việc (4 điểm)

 

 

2.1

Nhân viên phòng khám được tập huấn về phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh.

1

 

2.2

Có tham dự tập huấn về khám sàng lọc COVID-19 hoặc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác do cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức.

1

 

2.3

Có quy trình và đã tập huấn cho nhân viên y tế xử trí cấp cứu ban đầu cho người bệnh đến khám có biểu hiện suy hô hấp.

1

 

2.4

Nhân viên y tế trình bày và thực hành đúng quy trình xử trí cấp cứu ban đầu cho người bệnh đến khám có biểu hiện suy hô hấp.

1

 

TC 3

Tiếp đón, phân loại và sàng lọc người đến khám (6 điểm)

 

 

3.1

Có bàn tiếp nhận và phân loại người bệnh, được bố trí ngay tại cửa phòng khám.

1

 

3.2

Có thực hiện sàng lọc người bệnh nghi ngờ có bệnh đường hô hấp và các yếu tố dịch tễ, bảo đảm thực hiện sàng lọc đầy đủ cho 100% người bệnh đến khám.

1

 

3.3

Hướng dẫn, kiểm tra người bệnh đến khám và người nhà đi cùng thực hiện khai báo y tế điện tử.

1

 

3.4

Sẵn có khẩu trang phát (hoặc bán) cho người bệnh đến khám (nếu người bệnh không mang).

1

 

3.5

Thực hiện đo thân nhiệt bằng nhiệt kế điện tử cầm tay hoặc máy quét (nếu có) cho toàn bộ người bệnh đến khám.

1

 

3.6

Có nhận đặt lịch hẹn khám bằng điện thoại hoặc/và qua mạng, hạn chế tập trung đông người tại phòng khám.

1

 

TC 4

Tuân thủ đeo khẩu trang (3 điểm)

 

 

4.1

Có hướng dẫn dưới các hình thức truyền thông khác nhau như áp phích, băng rôn, tivi nhắc mọi người tuân thủ đeo khẩu trang trong phòng khám.

1

 

4.2

100% nhân viên tại các khu vực có tiếp xúc người bệnh đeo khẩu trang đúng quy định.

1

 

4.3

100% người bệnh và người nhà khi đến khám bệnh đeo khẩu trang đầy đủ.

1

 

TC 5

Vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và quản lý nhà vệ sinh (4 điểm)

 

 

5.1

Có bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại vị trí cửa ra vào phòng khám và các vị trí người bệnh, người nhà, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, thang máy…).

1

 

5.2

Có quy định và thực hiện vệ sinh bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng các biện pháp thích hợp theo quy định hiện hành (ít nhất 1 lần/buổi trong thời điểm dịch bệnh và ít nhất 1 lần/ngày ngoài thời điểm dịch bệnh).

1

 

5.3

Phòng khám có nhà vệ sinh riêng, không sử dụng chung với khu dân cư xung quanh.

1

 

5.4

Có quy định và thực hiện lau sạch nhà vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn hàng ngày.

1

 

TC 6

Cơ sở vật chất phòng khám (5 điểm)

 

 

6.1

Phòng khám có cấu trúc bảo đảm thông khí tự nhiên, có ít nhất 2 mặt thoáng (ví dụ cửa sổ mở đối diện cửa ra vào…).

1

 

6.2

Có giải pháp tăng cường không khí trong phòng khám như lắp đặt thêm quạt thông gió, hút gió từ phòng khám ra ngoài.

1

 

6.3

Bảo đảm khoảng cách ít nhất 1m giữa nhân viên y tế và người bệnh khi ngồi trao đổi.

1

 

6.4

Có lắp đặt máy khử khuẩn không khí hoặc máy hút gió/điều hòa có tính năng lọc vi khuẩn, vi-rút; công suất thiết kế phù hợp với diện tích phòng khám và bảo đảm hoạt động thường xuyên.

1

 

6.5

Có bồn rửa tay và có xà-phòng ngay tại bồn.

1

 

TC 7

Dự trữ trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch bệnh (3 điểm)

 

 

7.1

Bảo đảm dự trữ đầy đủ khẩu trang y tế, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn đủ để sử dụng trong tối thiểu 3 tuần theo quy mô phòng khám.

1

 

7.2

Bảo đảm dự trữ đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay nhanh có chứa cồn, hóa chất khử khuẩn, thuốc hạ sốt đủ để sử dụng trong tối thiểu 3 tuần theo quy mô phòng khám.

1

 

7.3

Có trang bị bình oxy (các kích cỡ hoặc bình mi-ni hoặc máy tạo oxy), mặt nạ, dây thở oxy (các loại) và thiết bị đo SpO2.

1

 

TC 8

Theo dõi sức khỏe nhân viên y tế (2 điểm)

 

 

8.1

Nhân viên phòng khám tự giác theo dõi và báo cáo ngay người phụ trách phòng khám khi có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp.

1

 

8.2

Nhân viên có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp được khám sàng lọc COVID-19 hoặc các dịch viêm đường hô hấp cấp khác và có biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

1

 

 

ĐIỂM TỔNG CỘNG

30

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO

Phòng khám cần bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tiềm ẩn trong cộng đồng.

1. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Hướng dẫn phòng khám triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đáp ứng tốt với các yếu tố nguy cơ dịch bệnh.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1. Cung cấp công cụ và đánh giá thực trạng công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của phòng khám.

2. Định hướng cho phòng khám xác định vấn đề ưu tiên để hoạt động khám bệnh an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế.

3. Bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong phòng khám.

4. Bảo đảm duy trì cung cấp dịch vụ khám bệnh trong sau khi tiếp nhận người nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc dương tính với SARS-CoV-2.

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2.1. Thời gian đánh giá

Phòng khám xem xét, đối chiếu các nội dung của Bộ tiêu chí và tự thực hiện đánh giá, định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 tháng. Trong trường hợp có nguy cơ dịch bệnh tại cộng đồng hoặc sau khi phòng khám thực hiện cải tiến khắc phục các nguy cơ mất an toàn, phòng khám cần tiến hành đánh giá lại ngay.

Phòng khám cập nhật tất cả kết quả của các lần đánh giá khác nhau trên phần mềm trực tuyến.

2.2. Thành phần đoàn đánh giá

Đánh giá nội bộ:

- Trưởng phòng khám;

- Các nhân viên phòng khám.

Đánh giá do cơ quan quản lý (phòng Y tế, TTYT huyện, Sở Y tế...)

- Đại diện cơ quan quản lý;

- Các thành viên có chuyên môn đánh giá.

2.3. Quy trình triển khai tự đánh giá

Bước 1: Trước khi đánh giá: thành viên đoàn đánh giá nghiên cứu nội dung tiêu chí để hiểu rõ ý nghĩa và phương pháp đánh giá.

Bước 2: Họp thống nhất quy trình đánh giá: trưởng đoàn đánh giá chủ trì tổ chức một cuộc họp để các thành viên trao đổi và thống nhất nội dung và phương pháp đánh giá.

Bước 3: Thực hiện đánh giá.

Bước 4: Họp sau đánh giá: sau khi hoàn thành đánh giá, trưởng đoàn tổ chức họp với đầy đủ thành viên đoàn đánh giá để thống nhất kết quả đánh giá và khuyến nghị.

Bước 5: Phòng khám cần triển khai các hoạt động sau khi đánh giá:

- Lập kế hoạch nâng cao năng lực phòng chống dịch.

- Nhập kết quả đánh giá trên phần mềm trực tuyến https://cosoyte.vn

- Rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn được phát hiện trong quá trình đánh giá.

- Xây dựng kế hoạch khắc phục những vấn đề tồn tại.

- Thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm tăng cường năng lực phòng, chống dịch, bảo đảm cho phòng khám an toàn trong tình huống dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng.

2.4. Phương pháp và phân loại đánh giá

- Bộ tiêu chí phòng khám an toàn có 8 tiêu chí.

- Điểm tối đa 30 điểm

- Mỗi tiểu mục được chấm là đạt hoặc không đạt.

- Mỗi tiểu mục nếu đạt sẽ được chấm 1 điểm.

- Điểm của mỗi tiêu chí bằng tổng điểm của các tiểu mục. Khi không có tiểu mục nào được điểm thì điểm của tiêu chí bằng 0.

- Phân loại kết quả:

+ Phòng khám an toàn: tổng điểm đạt từ 25 đến 30 điểm.

+ Phòng khám an toàn ở mức thấp: tổng điểm đạt từ 20 đến 24 điểm.

+ Phòng khám không an toàn: tổng điểm đạt dưới 20 điểm.

Trong quá trình thực hiện tự đánh giá, nếu có ý kiến góp ý, đề xuất về nội dung, quy trình thực hiện đánh giá và những vấn đề liên quan, đề nghị các đơn vị gửi ý kiến về cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý, kiến nghị để hoàn thiện hơn nội dung cũng như phương pháp đánh giá, góp phần tăng cường ý nghĩa thực tiễn của hoạt động này.

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 4999/QD-BYT

Hanoi, December 01, 2020

 

DECISION

PROMULGATING CRITERIA FOR CLINICS SAFE FROM COVID-19 AND EPIDEMICS OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Law on Medical Examination and Treatment dated November 23, 2009;

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Health;  

At the request of the Head of Medical Services Administration, Ministry of Health,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Promulgated together with this Decision are the criteria for clinics safe from COVID-19 and epidemics of acute respiratory infections.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Head of Medical Services Administration shall take charge of provide guidelines for implementation of these criteria, direct, inspect, monitor and supervise such implementation; and submit a consolidated report on self-assessment results of clinics to the Minister of Health.

Article 4. This Decision takes effect from the date on which it is signed.

Article 5. Head of Medical Services Administration, Chief of the Ministry Office, Chief Inspector of the Ministry of Health; heads of departments affiliated to the Ministry of Health; directors of Departments of Health, heads of relevant units; heads of health units of other ministries and central authorities, and heads of clinics shall implement this Decision./.

 

 

 

P.P. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Truong Son

 

CRITERIA FOR CLINICS SAFE FROM COVID-19 AND EPIDEMICS OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From December 2019, the appearance and spread of COVID-19 around the world have deeply affected all aspects of our daily life. As of November 2020, the world records 63 million cases and 1,4 million deaths.

To date, Vietnam has accomplished very important feats in COVID-19 prevention, control and treatment. However, the pandemic is progressing unpredictably around the world and Vietnam is still facing high risk, especially in winter - spring, on year-end holidays, etc.

Therefore, hospitals and all healthcare stations and clinics shall identify their risks and must not lower their guard or underestimate the pandemic. The healthcare establishment system needs to adopt and maintain precautionary measures in a more vigorous manner.

In the healthcare establishment system, clinics are the first facilities to receive patients, thus, facing high risk of COVID-19 and epidemics of other acute respiratory infections. Clinics have a role in detecting suspected cases early and bear the responsibility for safe medical examination to prevent the disease from spreading between patients and healthcare workers and to the community.

Thus, the Ministry of Health promulgates these criteria for clinics safe from COVID-19 and epidemics of acute respiratory infections for clinics to assess themselves and reduce the risks immediately. These criteria shall provide the activities necessary to establish safe clinics and serve as the bases for assessment and self-assessment of the safety of clinics during the COVID-19 pandemic and in case of epidemics of other acute respiratory infections. Clinics shall formulate a plan for resolution of issues detected during assessment to ensure and maintain the safety of their operations.

COVID-19 prevention and control calls for the participation of the whole system, ministries, regulatory bodies as well as the community. If provinces/cities and clinics across the country adopt the criteria for clinics safe from COVID-19 and epidemics of acute respiratory infections properly, they will contribute significantly to the fight against COVID-19, maintain stable operation of the healthcare system in particular and of the community in general, and help achieve the dual targets as directed by the Prime Minister.

 

PROMULGATING CRITERIA FOR CLINICS SAFE FROM COVID-19 AND EPIDEMICS OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS

Criterion

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maximum score

Self-assessment score

Criterion 1

Formulation of operational plans in cases of epidemics of acute respiratory infections (3 points)

 

 

1.1

The clinic has an operational plan for when there is no epidemic of acute respiratory infection in the community but the risk of infection remains.

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2

The clinic has an operational plan for when an epidemic of an acute respiratory infection is spreading in the community.

1

 

1.3

The operational plans contain details on reporting, referring suspected cases to other safe healthcare establishments and safe transport assurance.

1

 

Criterion 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2.1

Clinic staff have received training in epidemic prevention and control.

1

 

2.2

Clinic staff have joined training in screening of COVID-19 or epidemics of other acute respiratory infections organized by the local government and health authority.

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3

There is a procedure for first aid for patients with respiratory failure signs and healthcare workers have received training in this procedure.

1

 

2.4

Healthcare workers present and follow the procedure for first aid for patients with respiratory failure signs properly.

1

 

Criterion 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3.1

A patient receipt and classification desk is located at the entrance to the clinic.

1

 

3.2

Screen patients suspected of a respiratory disease and epidemiological factors, and ensure that 100% of patients are screened.

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3

Give instructions on electronic health declaration to patients and their companies and inspect the declaration made.

1

 

3.4

Give out (or sell) face masks to patients visiting the clinic without a facemask.

1

 

3.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

3.6

Give appointments by phone or/and online, avoid mass gatherings in the clinic.

1

 

Criterion 4

Compliance with regulations on use of face masks (3 points)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1

There are instructions on use of facemasks in the clinic through different forms of communications such as posters, bandrolls and television.

1

 

4.2

100% of workers in areas having contact with patients wear face masks according to regulations.

1

 

4.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Criterion 5

Cleaning of frequently touched surfaces and restroom management (4 points)

 

 

5.1

Hand sanitizer is adequately provided at the entrance to the clinic and locations frequently touched by patients, patients’ families and healthcare workers (doorknobs, elevators, etc.).

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2

There are regulations stipulating cleaning of frequently touched surfaces using a suitable measure according to existing regulations (at least 1 time/part of the day during epidemic and at least 1 time/day when there is no epidemic), which are complied with.

1

 

5.3

The clinic has a separate restroom and does not share any restroom with surrounding residential areas.

1

 

5.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Criterion 6

Clinic facilities (5 points)

 

 

6.1

The structure of the clinic ensures natural ventilation and has at least 2 unobstructed sides (e.g., window opening to door, etc.).

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2

Measures for ventilation enhancement are taken such as installing more ventilation fans to blow air out of the clinic.

1

 

6.3

Ensure that a healthcare worker and a patient are at least 1 meter apart when they sit down to talk.

1

 

6.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

6.5

There are hand washing basins with soap.

1

 

Criterion 7

Stockpile of equipment for epidemic prevention and control (3 points)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1

Ensure adequate stockpile of medical masks, medical gloves and face shields for use in the clinic for at least 3 weeks depending on the clinic’s size.

1

 

7.2

Ensure adequate stockpile of alcoholic hand sanitizer, disinfectants and antipyretic drugs for use for at least 3 weeks depending on the clinic’s size.

1

 

7.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

Criterion 8

Health monitoring for healthcare workers (2 points)

 

 

8.1

Clinic staff shall monitor their health conditions and immediately report to the clinic manager upon development of any sign of an acute respiratory infection.

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2

Clinic staff developing a sign of an acute respiratory infection are screened for COVID-19 or other acute respiratory infections and precautions are taken.

1

 

 

TOTAL

30

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MAIN VIEWPOINTS

Clinics need to ensure the safety and efficiency of their operations during the COVID-19 pandemic and in the event of potential epidemics of acute respiratory infections in the community.

1. OBJECTIVES

1.1. General objectives

Provide clinics with guidelines on activities for prevention and control of COVID-19 and epidemics of acute respiratory infections and proper response to epidemic risk factors.

1.2. Specific objectives

1. Provide the tools for assessment of each clinic’s capacity for prevention and control of COVID-19 and epidemics of acute respiratory infections and make such assessment.

2. Identify issues of priority to ensure the safety of clinic operations and protect patients and healthcare workers from infection.

3. Protect patients, patients’ families and healthcare workers from community transmission of COVID-19 and acute respiratory infections and cross infection in clinics.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. IMPLEMENTATION

2.1. Assessment time

Each clinic shall consider and compare the criteria’s content with its current situation and make self-assessments on a monthly basis. If there is risk of community infection or after the clinic has taken steps to improve its safety, it shall make a reassessment.

Clinics shall upload all assessment results onto the online software.

2.2. Composition of assessment team

Internal assessment:

- Clinic head;

- Clinic staff.

Assessment by supervisory authority (district-level healthcare authority, Department of Health, etc.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assessment specialists.

2.3. Self-assessment procedure

Step 1: Before the assessment: members of the assessment team study the criteria’s content to understand its meaning and the assessment method.

Step 2: Meeting for finalization of the assessment procedures: the team leader presides over a meeting where team members discuss and finalize the assessment content and method.

Step 3: Make the assessment.

Step 4: Post-assessment meeting: after the assessment is completed, the team leader convenes the whole team to finalize the assessment results and recommendations.

Step 5: Activities to be carried out by the clinic after the assessment:

- Formulate a plan for enhancement of the clinic’s epidemic prevention capacity.

- Upload assessment results to https://cosoyte.vn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Formulate a plan to address the issues.

- Adopt intervention solutions to increase the clinic’s epidemic prevention capacity and ensure that the clinic’s operations are safe from potential epidemics in the community.

2.4. Assessment method and result classification

- There are 8 criteria.

- The maximum score is 30 points.

- Each subsection shall be given a pass or a fail.

- Each passed subsection shall be given 1 point.

- The score of each criterion shall be the total score of all subsections. If none of the subsections of a criterion earns a point, the criterion scores 0.

- Result classification:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Clinic with low safety level: total score from 20 to 24 points.

+ Unsafe clinic: total score under 20 points.

During the self-assessment process, clinics should send feedback and propositions concerning the assessment content and procedure and relevant matters to Medical Services Administration. Medical Services Administration will consolidate and study such feedback and propositions to improve the assessment content, method and practicality.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 về Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.741

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!