Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 481-TTg năm 1994 về việc tổ chức và vận động toàn dân ăn muối iốt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 481-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 08/09/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 481-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĂN MUỐI IỐT 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thanh toán bệnh bướu cổ, bệnh đần độn, góp phần vào việc nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế
,

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Muối iốt được coi là một loại thuốc để phòng bệnh bướu cổ, bệnh dần độn và các bệnh do thiếu hụt iốt khác. Vì vậy, Chính phủ quyết định vận động và tổ chức để toàn dân ăn muối iốt thay muối thường từ năm 1995.

Điều 2. Giao Bộ Thương mại tổ chức sản xuất và cung ứng muốn iốt trong phạm vi cả nước theo các quy định dưới đây:

a) Muối iốt phải được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn quy định: bảo đảm vệ sinh trong khi sản xuất, vận chuyển, cất giữ đóng gói vào bao bì theo quy định của Bộ Y tế. Từng bao muối iốt phải có nhãn ghi rõ tên cơ sở sản xuất, ngày sản xuất và giá bán.

Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất muối iốt và giám sát việc tổ chức sản xuất, kiểm tra chặt chẽ việc bảo đảm chất lượng muối iốt.

b) Chính phủ cấp muối iốt không thu tiền cho đồng bào ở vùng cao có khó khăn, trợ giá một phần cho đồng bào ở một số vùng miền núi có khó khăn.

Uỷ ban Dân tộc và Miền núi phối hợp với Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan lập danh mục các huyện, xã vùng cao có khó khăn được cấp muối iốt không thu tiền và các huyện, xã miền núi có khó khăn được trợ giá muối iốt.

Bộ Y tế chủ trì cùng Bộ Thương mại, Bộ Tài chính bàn cụ thể về mức trợ giá trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Bộ Y tế là cơ quan chủ trì Chương trình Quốc gia phòng chống bướu cổ có trách nhiệm dự trù, chuẩn chi và kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước dành cho Chương trình này. Bộ Y tế bàn với Bộ Thương mại, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng và quản lý nguồn kinh phí của Chương trình này.

Điều 4. Các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thông tin và Uỷ ban nhân dân các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích để nhân dân cả nước thấy rõ lợi ích của việc ăn muối iốt và thực tế ăn muối iốt ngay từ đầu năm 1995.

Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể - tổ chức xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng phối hợp với các cơ quan chính quyền các cấp để vận động toàn dân ăn muối iốt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo việc thực hiện Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 481-TTg

Hanoi, September 08, 1994

 

DECISION

ON THE ORGANIZATION AND CAMPAIGNING FOR THE USE OF IODIZED SALT BY THE WHOLE POPULATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 9th of September, 1992;
In order to eradicate goiter and cretinism, and contribute to improving the people's intellectual standard and socio-economic development;
At the proposal of the Ministry of Health;

DECIDES:

Article 1.- Iodized salt is considered a medicine to prevent goiter and cretinism and other diseases caused by iodine deficiency. Therefore, the Government decides to launch a campaign and organize for the consumption of iodized salt among the entire population as from 1995.

Article 2.- To entrust the Ministry of Trade with organizing the production and supply of iodized salt on the national scale according to the following regulations:

a/ Iodized salt must be produced according to the prescribed criteria, must ensure hygiene during its production, transportation, storing and packaging, according to the prescriptions of the Ministry of Health. Each bag of iodized salt must have a label specifying the place of production, the date of production and the price.

The Ministry of Health shall issue permits for the production of iodized salt, supervise its production, and closely control its quality.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 481-TTg năm 1994 về việc tổ chức và vận động toàn dân ăn muối iốt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217