Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 478/2006/QĐ-UBND về giá thu tiền chụp CT. Scanner của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 478/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 478/2006/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 13 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIÁ THU TIỀN CHỤP CT. SCANNER CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Xét tờ trình số 304/TTr.STC ngày 21/02/2006 của Sở Tài chính về việc duyệt giá thu tiền chụp CT. Scanner của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Duyệt giá thu tiền chụp CT. Scanner của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang như sau:

Nội dung thu

Mức thu

1. Chụp CT. Scanner lần đầu: sọ não, lồng ngực, ổ bụng

1.000.000 đ

(trường hợp có cản quang thì thu thêm 200.000 đồng)

 

2. Chụp CT. Scanner kiểm tra (lần 2)

500.000 đ

3. Nội soi ảo mạch máu, các tạng rỗng (chụp CT. Scanner)

 

(bao gồm thuốc, hóa chất cản quang 200.000 đồng)

1.200.000 đ

4. Chụp CT. Scanner đo loãng xương

500.000 đ

5. Chụp CT. Scanner răng (RHM), xoang (TMH)

500.000 đ

Các trường hợp miễn, giảm do Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang xem xét theo quy định hiện hành và quy chế của Bệnh viện.

Điều 2. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang niêm yết công khai nội dung và mức thu tại Điều 1; tổ chức thu, quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính, Sở Y tế, Cục Thuế tỉnh;
- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang;
- Chánh VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT, P. TH, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đảm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 478/2006/QĐ-UBND về giá thu tiền chụp CT. Scanner của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.214
DMCA.com Protection Status