Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4706/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4706/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, THUỐC, VẬT TƯ, HOÁ CHẤT, PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM A (H5N1) Ở NGƯỜI

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP, ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 15/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2005 cho công tác phòng, chống đại dịch cúm A (H5N1) ở người;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính kiêm Trưởng Tiểu ban hậu cần – Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch SARS và cúm A (H5N1) ở người.
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho các vụ, cục và các đơn vị có tên sau đây thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ phòng chống đại dịch cúm A (H5N1) ở người.

1. Về Trang thiết bị và thuốc phục vụ công tác điều trị:

Giao cho ông Vụ trưởng Vụ Điều trị chịu trách nhiệm xây dựng danh mục, số lượng trang thiết bị và thuốc phục vụ công tác điều trị.

2. Về Trang thiết bị, vật tư, hoá chất và trang bị phòng hộ khối dự phòng:

Giao cho ông Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng danh mục và số lượng trang thiết bị, phương tiện bảo hộ và hoá chất phục vụ công tác phòng chống dịch.

3. Về Tiêu chuẩn kỹ thuật và giá:

Giao cho ông Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định cấu hình và giá các loại trang thiết bị, phương tiện và hoá chất phục vụ công tác điều trị phòng chống dịch để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đấu thầu.

4. Về đào tạo huấn luyện:

Giao cho ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và đào tạo phối hợp với các vụ, cục chức năng và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn tính năng, kỹ năng, cách sử dụng và bảo quản Trang thiết bị, phương tiện bảo hộ phòng chống dịch bệnh.

5. Về thuốc Tamiflu (Oseltamivir photphate):

Giao cho Cục Quản lý Dược Việt Nam đàm phán với hãng sản xuất thuốc Tamiflu (Oseltamivir photphate), tổ chức sản xuất trong nước và mua dự phòng theo kế hoạch được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

6. Tổng hợp trình kế hoạch đấu thầu và kế hoạch phân bổ:

Giao cho Vụ Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với các vụ, cục chức năng hướng dẫn các đơn vị được phân công thực hiện đấu thầu mua sắm Trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ theo quy chế đấu thầu hiện hành và lập kế hoạch phân bổ trang thiết bị, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ cho các đơn vị thực hiện.

7. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm:

Giao cho Ban quản lý thực hiện kế hoạch mua sắm khẩn cấp trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ phòng chống đại dịch cúm A (H5N1) ở người tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm Trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ phòng chống dịch theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Tập thể Lãnh đạo Bộ:

Chỉ đạo chung, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và Ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm A, giải quyết những khó khăn để việc mua sắm được kịp thời và đạt hiệu quả cao (định kỳ họp và chiều thứ hai hàng tuần); Phân công các đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo một số công việc sau:

8.1. GS.TS. Lê Ngọc Trọng: Thứ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thẩm định cấu hình, giá các loại trang thiết bị, vật tư, hoá chất phương tiện bảo hộ phòng chống dịch để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đấu thầu.

8.2. TS. Trần Chí Liêm: Thứ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng phân bổ các loại trang thiết bị, vật tư, hoá chất phương tiện bảo hộ phòng chống dịch cho các đơn vị và địa phương.

8.3. TS. Nguyễn Thị Xuyên: Thứ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng danh mục, số lượng trang thiết bị, thuốc và chỉ đạo công tác đào tạo, tập huấn để phục vụ công tác điều trị và hồi sức cấp cứu.

8.4. PGS.TS. Trịnh Quân Huấn: Thứ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng chỉ đạo chung; đồng thời chỉ đạo việc xây dựng danh mục và số lượng trang thiết bị, phương tiện bảo hộ và hoá chất phục vụ công tác phòng chống dịch; chỉ đạo phê duyệt kế hoạch đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 4278/QĐ-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Cục trưởng Cục y tế dự phòng Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm A và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4706/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ phòng chống đại dịch cúm A (H5N1) ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.139

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!