Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4646/QĐ-BYT năm 2008 về việc cấp thuốc Tamiflu cho Bệnh viện Nhiệt Đới – thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4646/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Cao Minh Quang
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4646/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP THUỐC TAMIFLU CHO BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị cấp bổ sung thuốc Tamiflu cho Bệnh viện Nhiệt Đới – Thành phố Hồ Chí Minh để phòng chống dịch cúm A (H5N1) ở người;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp cho Bệnh viện Nhiệt Đới – Thành phố Hồ Chí Minh: 1000 viên nang (Một nghìn viên) Oseltamivir 75mg từ nguồn dự trữ phòng chống dịch cúm A (H5N1 ở người) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Stada;

Điều 2. Các ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt Đới – Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, bảo quản, sử dụng viên nang Oseltamivir đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định hiện hành;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Điều 4. Các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Stada, Ban Quản lý Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm A và Bệnh viện Nhiệt Đới – Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Minh Quang  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4646/QĐ-BYT năm 2008 về việc cấp thuốc Tamiflu cho Bệnh viện Nhiệt Đới – thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.194
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49