Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 46/QĐ-HTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 16/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC
VÀ CHUYÊN NGHIỆP
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 46/QĐ-HTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI ĐIỀN KINH SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XVIII NĂM 2010

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định 230/BT ngày 6 tháng 11 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ vào chương trình hoạt động của Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam năm học 2009 – 2010.
- Theo đề nghị của ông Tổng thư ký, ông Trưởng ban chuyên môn kỹ thuật Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định Điều lệ giải Điền kinh sinh viên toàn quốc lần thứ XVIII năm 2010.

Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc giải.

Điều 3. Các ông (bà) Tổng thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban của Hội, Chủ tịch các Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp tỉnh thành, Giám đốc, Hiệu trưởng các đơn vị có vận động viên tham dự giải, Trưởng Ban tổ chức, Ban trọng tài và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- LĐĐK Việt Nam (để p/h);
- Các trường ĐH, CĐ, TCCN&DN (để t/h);
- Lưu: VP Hội.

TM. HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC & CN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trần Quang Quý

 

ĐIỀU LỆ

GIẢI ĐIỀN KINH SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XVIII NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46 /QĐ-HTT ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam)

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

a. Mục đích

- Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010.

- Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Rèn luyện thân thể theo g­ương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời kiểm tra đánh giá phong trào tập luyện, thi đấu Điền kinh trong các trường đại học và chuyên nghiệp góp phần nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực cho sinh viên.

- Tăng cường sự gặp gỡ giao l­ưu học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của sinh viên, học sinh, các thầy, cô giáo, góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

- Phát hiện tài năng, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc cho các đội tuyển Điền kinh sinh viên tham gia các giải trong n­ước và quốc tế.

b. Yêu cầu

- Các trường tổ chức kiểm tra chọn những học sinh, sinh viên có sức khoẻ tốt, có thành tích cao để tham dự giải.

- Giám đốc, Hiệu tr­ưởng các trường phải đảm bảo và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam về nhân sự của trường mình.

Điều 2. Đơn vị, đối tượng và số lượng người tham dự

a. Đơn vị thi đấu:

- Đại học quốc gia, đại học khu vực.

- Các tr­ường thành viên của đại học quốc gia, đại học khu vực.

- Các học viện, các tr­ường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

b. Đối t­ượng: Sinh viên, học sinh chuyên nghiệp hệ chính quy tập trung dài hạn đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, có tư cách đạo đức tốt, thường xuyên tham gia tích cực trong phong trào điền kinh tại cơ sở tr­ường, có sức khoẻ tốt đảm bảo thi đấu môn điền kinh đều đ­ược tham dự giải.

- Tuổi: Từ 18 – 28 tuổi (sinh từ năm 1982 đến năm 1992)

- Đối t­ượng không đư­ợc tham gia: Sinh viên hệ tại chức, giáo dục từ xa.

c. Số l­ượng ngư­ời tham dự:

- Mỗi đơn vị đ­ược cử 1 đoàn gồm: trư­ởng đoàn, phó đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên và các vận động viên (VĐV) tham gia các nội dung thi.

- Mỗi nội dung thi mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV tham gia. Mỗi VĐV chỉ được đăng kí tối đa 03 nội dung thi (không kể nội dung tiếp sức).

- Cự ly tiếp sức, mỗi đơn vị đư­ợc cử 01 đội.

d. Các nội dung chỉ đ­ược tổ chức thi khi có ít nhất 03 VĐV của 02 đơn vị trở lên tham gia.

Điều 3. Tính chất, nội dung và luật thi đấu

a. Tính chất: Thi cá nhân, đồng đội tiếp sức (nam, nữ ).

b. Nội dung thi:

- Nam: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tam cấp, tiếp sức 4 x 100m, đẩy tạ 5 kg.

- Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tam cấp, tiếp sức 4 x 100m, đẩy tạ 3 kg.

c. Phân chia các loại hình thi đấu:

- Hệ nâng cao: Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng TDTT và các sinh viên được phong đẳng cấp vận động viên Điền kinh cấp I và kiện tướng quốc gia từ năm 2008 đến nay.

- Hệ bán nâng cao: Sinh viên Khoa Giáo dục thể chất (các trư­ờng có mã ngành đào tạo giáo viên thể dục).

- Hệ phong trào: Sinh viên các loại hình còn lại.

d. Luật: Áp dụng luật Điền kinh hiện hành của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Điều 4. Đăng ký thi đấu

a. Hồ sơ dự thi gồm:

- Danh sách đăng ký thi đấu Giải Điền kinh sinh viên toàn quốc lần thứ XVIII năm 2010 của nhà trường (theo mẫu). Bản danh sách đăng ký phải do Giám đốc; Hiệu tr­ởng nhà trường ký và đóng dấu và có xác nhận đủ sức khoẻ thi đấu Điền kinh do cơ quan y tế nhà tr­ường xác nhận.

- Thẻ sinh viên, học sinh chuyên nghiệp và chứng minh thư­ nhân dân.

- Mỗi thành viên trong đoàn (kể cả trư­ởng đoàn, huấn luyện viên) nộp 01 ảnh mầu 3 x 4 để làm thẻ tham dự giải.

b. Thời hạn đăng ký:

- Hạn nộp đăng ký: Chậm nhất ngày 15/10/2010.

- Nơi nộp đăng ký: 01 bản gửi về Văn phòng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội. Điện thoại và fax: 04.38684485; 01 bản gửi về Tr­ường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Điện thoại và fax: 0241.3832550.

Điều 5. Đơn vị đăng cai, địa điểm và thời gian tổ chức thi đấu

a. Đơn vị đăng cai: Tr­ường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

b. Địa điểm thi đấu: Sân vận động Tr­ường Đại học TDTT Bắc Ninh.

c. Thời gian: Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 11 năm 2010.

- Ngày 13/11/2010: Đón tiếp, kiểm tra nhân sự, làm thẻ, thủ tục tham dự giải.

- Ngày 14/11/2010:

+ 8h30 họp Tr­ưởng đoàn, lãnh đội.

+ 9h30 họp chuyên môn kỹ thuật, bốc thăm thi đấu.

- Ngày 15/11/2010: 8h00 khai mạc giải và thi đấu theo lịch.

Điều 6. Cách tính điểm và xếp hạng

a. Cách tính điểm: Tính điểm theo thành tích xếp hạng từ 1 đến 10 của các cá nhân đạt đ­ược: xếp hạng1 =11 điểm, xếp hạng 2 = 9 điểm, xếp hạng 3 = 8 điểm, xếp hạng 4 = 7 điểm, xếp hạng 5 = 6 điểm, xếp hạng 6 = 5 điểm, xếp hạng 7 = 4 điểm, xếp hạng 8 = 3 điểm, xếp hạng 9 = 2 điểm và xếp hạng 10 = 1 điểm. Từ hạng 11 trở đi không có điểm.

b. Xếp hạng cá nhân: Theo thành tích VĐV đạt đ­ược.

c. Xếp hạng đồng đội: Là tổng điểm của các VĐV nam hoặc nữ của đơn vị đạt được trong các nội dung thi. Nếu bằng điểm nhau, tính theo tổng huy ch­ương Vàng Bạc, Đồng mà các đội đạt được.

d. Xếp hạng toàn đoàn: Theo tổng thứ hạng đạt đư­ợc của đội nam và đội nữ của đơn vị, nếu bằng nhau đoàn nào có đội nữ xếp hạng cao hơn sẽ xếp trên.

Điều 7. Kinh phí và chế độ đài thọ

a. Kinh phí tổ chức, giải th­ưởng do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam đảm nhiệm.

b. Các đơn vị dự giải tự túc hoàn toàn kinh phí đi, về, ăn, ở, bồi dưỡng tập luyện, thi đấu, trang phục, tàu xe đi lại trong thời gian tập huấn và thi đấu theo qui định hiện hành của Bộ Tài chính.

c. Tiền làm thẻ tham dự giải: 10.000/ người.

Điều 8. Các loại giải

a. Giải Toàn đoàn:

- Các trư­ờng chuyên TDTT

- Các tr­ường có sinh viên khoa Giáo dục thể chất

- Các tr­ường còn lại

b. Giải Đồng đội:

- Các tr­ường chuyên TDTT (nam; nữ)

- Các tr­ường có sinh viên khoa Giáo dục thể chất (nam; nữ)

- Các tr­ường còn lại (nam; nữ)

c. Giải Cá nhân: cá nhân (nam; nữ) từng nội dung thi.

Điều 9. Khen thư­ởng, kỷ luật và khiếu nại

a. Khen thư­ởng:

Hội Thể thao Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam tặng:

- Cờ th­ưởng cho các đoàn xếp hạng nhất, nhì, ba các hệ thi đấu.

- Cờ th­ưởng cho các đội nam, nữ xếp hạng nhất, nhì, ba các hệ thống thi đấu.

- Huy chư­ơng vàng, bạc, đồng và giải thư­ởng cho vận động viên đạt giải của các nội dung thi đấu.

b. Kỷ luật: Huấn luyện viên, vận động viên vi phạm Điều lệ giải, thiếu tôn trọng Ban tổ chức, trọng tài gây mất đoàn kết, ảnh h­ưởng đến công tác tổ chức giải, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị các hình thức kỷ luật cảnh cáo, truất quyền chỉ đạo, quyền thi đấu và thông báo toàn ngành.

c. Khiếu nại: Chỉ có tr­ưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại, khiếu nại phải bằng văn bản gửi Ban tổ chức, trọng tài, khi phát hiện vi phạm Điều lệ, Ban tổ chức có trách nhiệm xử lý và giải quyết kịp thời. Các khiếu nại về kỹ thuật do trọng tài giải quyết ngay trong thi đấu.

Điều 10. Công tác tổ chức chỉ đạo giải

a. Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn bộ giải, cơ quan th­ường trực chỉ đạo là Văn phòng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam.

b. Chỉ có Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam mới có quyền bổ sung, sửa đổi điều lệ khi cần thiết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/QĐ-HTT ngày 16/09/2010 ban hành Điều lệ giải Điền kinh sinh viên toàn quốc lần thứ XVIII do Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.183

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!