Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4405/QĐ-BYT năm 2009 về việc cấp thuốc Tamiflu cho các đơn vị và địa phương (nguồn viện trợ Tổ chức Y tế Thế giới) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4405/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4405/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP THUỐC TAMIFLU CHO CÁC ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG (NGUỒN VIỆN TRỢ TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Xét đề nghị của các Sở Y tế: Điện Biên, Viện các Bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bệnh viện Xây dựng về việc đề nghị cấp thuốc Tamiflu phục vụ phòng chống dịch cúm A (H1N1) tại các đơn vị và địa phương;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp thuốc Tamiflu 75mg, hạn dùng tháng 02/2011 dự trữ tại Công ty Dược phẩm Trung ương 1 cho các đơn vị (danh sách kèm theo) để phòng chống dịch cúm A (H1N1).

Điều 2. Các Ông (bà) Giám đốc các Sở Y tế: Điện Biên; Giám đốc Viện các Bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm A – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bệnh viện Xây dựng có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, bảo quản, sử dụng thuốc Tamiflu đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định hiện hành;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Giám đốc Công ty Dược phẩm Trung ương 1 và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Trịnh Quân Huấn (để biết);
- TT. Cao Minh Quang (để biết);
- TT. Nguyễn Thị Xuyến (để biết);
- Lưu: VT, KH-TC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

KẾ HOẠCH

PHÂN BỔ THUỐC TAMIFLU CHO CÁC ĐƠN VỊ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM A (H1N1)
(Kèm theo Quyết định số: 4405/QĐ-BYT ngày 12/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Đơn vị nhận

Số lượng (viên)

Hàm lượng

Hạn dùng

Ghi chú

1.

Sở Y tế Điện Biên

3.000

75 mg

Tháng 02/2011

 

2.

Viện các Bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia

20.000

75 mg

Tháng 02/0211

 

3.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

500

75 mg

Tháng 02/2011

 

4.

Bệnh viện Bộ Xây dựng

11.000

75 mg

Tháng 02/2011

 

 

Cộng:

34.500

75 mg

Tháng 02/2011

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4405/QĐ-BYT năm 2009 về việc cấp thuốc Tamiflu cho các đơn vị và địa phương (nguồn viện trợ Tổ chức Y tế Thế giới) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.145
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87