Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3245/QĐ-BYT năm 2013 Danh mục thành phần của Gói đỡ đẻ sạch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3245/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 30/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3245/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN CỦA GÓI ĐỠ ĐẺ SẠCH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4620/QĐ-BYT , ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục các thành phần của Gói đỡ đẻ sạch".

Điều 2. "Danh mục các thành phần của Gói đỡ đẻ sạch" ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Danh mục Gói đỡ đẻ sạch ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-BYT , ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ nhiệm các Chương trình, Dự án đầu tư cho lĩnh vực y tế căn cứ "Danh mục các thành phần Gói đỡ đẻ sạch" quy định tại Điều 1 của Quyết định này để xây dựng kế hoạch mua sắm hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị và Công trình y tế, Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các Ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BM-TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

CÁC THÀNH PHẦN CỦA GÓI ĐỠ ĐẺ SẠCH
(Kèm theo Quyết định số 3245/QĐ-BYT, ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Danh mục có trong 1 gói

Đơn vị

Số lượng/1 gói

 

Tất cả các hạng mục được khử trùng trước khi đóng gói

1

Gạc đắp rốn 8 x 8cm x 2 lớp

miếng

2

2

Gạc lót chân rốn xẻ giữa 8 x 8cm x 2 lớp

miếng

2

3

Que tăm bông 2 đầu

que

3

4

Kẹp rốn nhựa kích thước 4,5cm - 5,5cm

cái

1

5

Găng tay cao su y tế

đôi

2

6

Lưỡi dao mổ dung để cắt rốn (1cái / gói)

cái

1

7

Cồn tiệt trùng 70o x 5ml

lọ

1

8

Tấm nylon mềm kích thước 55cm x 70cm

tấm

1

9

Xà phòng rửa tay 15 gram

miếng

1

10

Bông thấm nước y tế 5 gram

gói

1

11

Tạp dề bảo vệ

cái

1

12

Tờ hướng dẫn sử dụng có hình vẽ minh họa các bước in 4 màu trên giấy khổ A4

tờ

1

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3245/QĐ-BYT năm 2013 Danh mục thành phần của Gói đỡ đẻ sạch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.655
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37