Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3179/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo của tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3179/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 08/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3179/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN, ĐẢO CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020";

Căn cứ Công văn số 1488/BYT-KHTC ngày 21/3/2013 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo của các Bộ, ngành, địa phương;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 429/TTr-SYT ngày 01/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo của tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh); gồm các thành viên sau:

I. BAN CHỈ ĐẠO TỈNH:

1. Trưởng ban: ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban: ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế (Thường trực Ban chỉ đạo).

3. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Ông Đặng Hồng Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Ông Nguyễn Đức Thi, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Đỗ Nguyên Đức, Phó Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải.

- Ông Phan Đình Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Ông Nguyễn Minh Đoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ông Nguyễn Thanh Mừng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ông Hà Thúc Chí, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Ông Đinh Văn Tiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

- Ông Trần Hữu Tường, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

- Ông Nguyễn Huỳnh Huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát.

- Ông Võ Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ.

- Ông Trương Đề, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia làm Ủy viên:

- Ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

II. TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TỈNH:

- Ông Hà Anh Thạch, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế.

- Bà Võ Thị Thanh Mai, Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh.

- Ông Nguyễn Hoàng Đạo, Trợ lý Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh huy động mọi nguồn lực cho công tác bảo đảm y tế biển, đảo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh được Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo các Bộ ngành Trung ương giao cho; làm đầu mối phối hợp với Ủy ban quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn và Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Chỉ huy hiện trường, trong tình huống khẩn cấp.

Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp (nếu có) và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3179/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo của tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


551

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113