Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3046/2001/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Văn Truyền
Ngày ban hành: 12/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3046/2001/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 3046/2001/QĐ-BYT NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC THUỐC ĐỘC VÀ DANH MỤC THUỐC GIẢM ĐỘC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2032/1999/QĐ-BYT NGÀY 09/7/1999 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân;
Căn cứ Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT, ngày 24 tháng 01 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung Danh mục thuốc độc và Danh mục thuốc giảm độc ban hành kèm theo Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09/07/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế gồm:

1. Danh mục thuốc độc bổ sung gồm:

- Danh mục thuốc độc bổ sung bảng A;

- Danh mục thuốc độc bổ sung bảng B;

2. Danh mục thuốc giảm độc bổ sung.

(Các Danh mục bổ sung được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Y tế ngành, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Văn Truyền

(Đã ký)

 

DANH MỤC

THUỐC ĐỘC BỔ SUNG BẢNG A
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT, ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

1. Anastrozol 6. Fosfestrol 11. Nevirapin

2. Buserelin 7. Ifosfamid 12. Ritonavir

3. Capecitabin 8. Indinavir 13. Rituximab

4. Doxifluridin 9. lrinotecan 14. Saquinavir

5. Flutamid 10. Mercaptopurin 15. Tegafur

DANH MỤC

THUỐC ĐỘC BỔ SUNG BẢNG B
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT, ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Acid Clodronic và muối 7. Azapentacen 13. Captodiam

2. Acid Valproic và các muối 8. Azapropazon 14. Carbimazol

3. Acid Tranexamic 9. Bambuterol 15. Celecoxib

4. Amifostin 10. Basiliximab 16.Chlorphenesin carbamat

5. Aminophyllin 11. Benzyl-thiouracil 17. Chlorphenoxamin

6. Atorvastatin 12. Brimonidin 18. Chlorpropamid

19. Ciprolibrat 41. Idrocilamid 63.Nicorandil

20.Clopidogrel 42. Imidapril 64. Olanzapin

21. Cyclofenil 43. Isoconazol 65.Omeprazol

22. Delapril 44. Isoprenalin 66. Pantoprazol

23. Dexmedetodimin 45. Isosorbid 5 mononitrat 67. Polidocanol

24. Diclofenac 46. lsosorbid Dinitrat 68. Pralidoxim

25. Difemerrin 47. Itraconazol 69. Pravastatin

26. Dihydralazin 48. Labetalol 70. Protamin

27. Drotaverin 49. Leucovorin 71. Protionamid

28. Ebastin 50. Levobunolol 72. Rabeprazol

29. Entacapon 51. Levodopa 73. Rocuronium bromid

30. Ethamsylat 52. Levonorgestrel 74. Salmeterol

31. Ethionamid 53. Loratadin 75. Sulindac

32. Famciclovir 54. Losartan 76. Telmisartan

33. Fenoterol 55. Mannidipin 77. Thymomodulin

34. Fenticonazol 56. Mefloquin 78. Ticlopidin

35. Filgrastim 57. Menotropin 79. Tinidazol

36. Gestrion 58. Mequitazin 80. Tiratricol

37. Glibenclamid 59. Methyl-thiouracil 81. Topiramat

38. Gliquidon 60. Mirtazapin 82. Trifluridin

39. Glucosamin 61. Nabumeton 83. Urofollitrophin

40. Hydrochlorothiazid 62. Nandrolon

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3046/2001/QĐ-BYT ngày 12/07/2001 bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc kèm theo Quyết định 2032/1999/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250